Αρχεία Ιστολογίου

Πρακτικές για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα αγρο-οικοσυστήματα

Πρακτικές για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα αγρο-οικοσυστήματα

Στην συγγραφή αυτού του άρθρου συνέβαλαν οι Clara Bosch,  Yanniek Schoonhoven και Milan Teunissen van Manen (που έκανε της εικόνες) .  Τις τελευταίες δεκαετίες, απλοποιήσαμε τα αγροοικοσυστήματα για να επιδιώξουμε υψηλότερη παραγωγή. […]

Τι είναι η αμειψισπορά και γιατί είναι ωφέλιμη;

Τι είναι η αμειψισπορά και γιατί είναι ωφέλιμη;

Τι είναι η αμειψισπορά και γιατί είναι ωφέλιμη; Αμειψισπορά σημαίνει ότι δύο ή περισσότερα διαφορετικά είδη καλλιεργούνται το ένα μετά το άλλο. Σε ένα πρόγραμμα αμειψισποράς, ένας αγρότης δεν καλλιεργεί […]