Επιστημονική Ονομασία (Είδος, Οικογένεια): Lolium perenne, Poaceae

Κοινή ονομασία: Λόλιο / πολυετής ήρα

Τύπος πολλαπλασιαστικού υλικού: Σπόρος

Βάρος 100 σπόρων: 0.288 g / 0.01 oz

Κύκλος ζωής φυτού: Πολυετές

Το φυτό καλλιεργείται για: Φύλλα

Μέση Απόδοση – Τόνοι ανά εκτάριο (10 στρέμματα): 4,9 υπαίθρια

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.