Επιστημονική Ονομασία (Είδος, Οικογένεια): Echinacea purpurea, Asteraceae

Κοινή ονομασία: Εχινάκεια

Τύπος πολλαπλασιαστικού υλικού: Σπόρος

Βάρος 100 σπόρων: 0.402 g / 0.014 oz

Κύκλος ζωής φυτού: Πολυετές

Το φυτό καλλιεργείται για: Άνθη

Μέση Απόδοση – Τόνοι ανά εκτάριο (10 στρέμματα): 2 υπαίθρια

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.