Επιστημονική Ονομασία (Είδος, Οικογένεια): Dactylis glomerata, Poaceae

Κοινή ονομασία: Δακτυλίδα

Τύπος πολλαπλασιαστικού υλικού: Σπόρος

Βάρος 100 σπόρων: 0.084 g / 0.0029 oz

Κύκλος ζωής φυτού: Πολυετές

Το φυτό καλλιεργείται για: Φύλλα

Μέση Απόδοση – Τόνοι ανά εκτάριο (10 στρέμματα): 13 (Ξηρά ουσία) υπαίθρια

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.