Επιστημονική Ονομασία (Είδος, Οικογένεια): Cynara scolynum / Cynara scolymus, Asteraceae

Κοινή ονομασία: Αγκυνάρα

Τύπος πολλαπλασιαστικού υλικού: Σπόρος

Βάρος 100 σπόρων: 5.140 g / 0.181 oz

Κύκλος ζωής φυτού: Πολυετές

Το φυτό καλλιεργείται για: Καρπούς

Μέση Απόδοση – Τόνοι ανά εκτάριο (10 στρέμματα): 14 υπαίθρια

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.