Επιστημονική Ονομασία (Είδος, Οικογένεια): Crataegus Monogyna, Rosaceae

Κοινή ονομασία: Κράταιγος / τρικοκκιά / μουρζιά / τσαπουρνιά / τσιατσιά / ξαγκαθιά

Τύπος πολλαπλασιαστικού υλικού: Σπόρος

Βάρος 100 σπόρων: 9.586 g / 0.338 oz

Κύκλος ζωής φυτού: Πολυετές

Το φυτό καλλιεργείται για: Φρούτα

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.