Επιστημονική Ονομασία (Είδος, Οικογένεια): Cichorium intybus, Asteraceae

Κοινή ονομασίαποικιλίαΡαδίκι Ήμερο, Selvatica Da Campo

Τύπος πολλαπλασιαστικού υλικού: Σπόρος

Βάρος 100 σπόρων: 0.178 g / 0.0062 oz

Κύκλος ζωής φυτού: Πολυετές

Το φυτό καλλιεργείται για: Φύλλα

Μέση Απόδοση – Τόνοι ανά εκτάριο (10 στρέμματα): 17 υπαίθρια

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.