μεταφυτευση σποροφυτων

Οδηγός μεταφύτευσης φυταρίων- Πώς να μεταφυτεύσετε τα σπορόφυτα με επιτυχία

Τα σπορόφυτα είναι πολύ μικρά φυτά που αναπαράγονται απο κάποιο σπόρο και αποτελούν μέθοδο φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Η διαδικασία που κατα τη διάρκεια ο σπόρος γίνεται σπορόφυτο ονομάζεται βλάστηση.  Σπόροι […]

Εγγενής αναπαραγωγή ενός φυτού - Τα πάντα γύρω από τους σπόρους

Εγγενής αναπαραγωγή ενός φυτού – Τα πάντα γύρω από τους σπόρους

Ένα φυτό πολλαπλασιάζεται με εγγενή τρόπο όταν παράγει σπόρους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα αναπαραγωγικά όργανα του φυτού (άνθη), την επιτυχή μεταφορά των αρσενικών γαμετών (γυρεόκοκκοι από τους ανθήρες του […]

Τι είναι ο αγενής πολλαπλασιασμός φυτών;

Τι είναι ο αγενής πολλαπλασιασμός φυτών;

Ανάλογα με το είδος του φυτού και τον στόχο του αγρότη ή του επιστήμονα, τα φυτά μπορούν να πολλαπλασιαστούν εγγενώς (σχηματίζοντας βιώσιμους σπόρους) ή αγενώς. Ο αγενής ή φυτικός πολλαπλασιασμός […]

Πολλαπλασιασμός των φυτών - Τύποι και χαρακτηριστικά εγγενή και αγενή πολλαπλασιασμού

Πολλαπλασιασμός των φυτών – Τύποι και χαρακτηριστικά εγγενή και αγενή πολλαπλασιασμού

Τι είναι ο πολλαπλασιασμός φυτών; Πώς αναπαράγονται τα φυτά; Ως πολλαπλασιασμό φυτών ορίζουμε τη διαδικασία πολλαπλασιασμού-αναπαραγωγής ή αναγέννησης ενός φυτού (μητρικό φυτό). Ένας γεωργός μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την διαδικασία […]