Ασθένειες βοοειδών που προκαλούνται από παθογόνα

Ασθένειες βοοειδών που προκαλούνται από παθογόνα

Ορισμένες από τις πιο σοβαρές ασθένειες των βοοειδών απαντώνται σε συγκεκριμένες περιοχές προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους πληθυσμούς. Οι ασθένειες αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως ασθένειες που υπόκεινται σε υποχρεωτική δήλωση και […]

Μαστίτιδα στα βοοειδή - Αιτίες, συμπτώματα και αντιμετώπιση

Μαστίτιδα στα βοοειδή – Αιτίες, συμπτώματα και αντιμετώπιση

Η εμφάνιση μαστίτιδας υποδηλώνει κάποια αστοχία στον τρόπο που γίνεται το άρμεγμα. Οι κύριες αιτίες της μαστίτιδας είναι οι εξής: Εφαρμογή λανθασμένων τεχνικών αρμέγματος Παραμέληση μέτρων υγιεινής όπως μη πλύσιμο […]