Κεράσια: Πληροφορίες, Διατροφική Αξία & Οφέλη για την Υγεία

Κεράσια: Πληροφορίες, Διατροφική Αξία & Οφέλη για την Υγεία

Η κερασιά ανήκει στο γένος Prunus spp., όπως και άλλα συμαντικά καλλιεργούμενα είδη, για παράδειγμα οι ροδακινιές, τα νεκταρίνια και οι αμυγδαλιές. Είναι ένα ανθοφόρο δέντρο που ανήκει στην οικογένεια […]