Καλλωπιστικά φυτά

Βιγνόνια η Μεγανθής

Όλοι μας σίγουρα το καλοκαίρι έχουμε συναντήσει το πράσινο φυτό με την πλούσια ασυγκράτητη βλάστηση…