Απόδοση, Συγκομιδή και Αποθήκευση του Ηλίανθου

Απόδοση, Συγκομιδή και Αποθήκευση του Ηλίανθου

Απόδοση σε Ηλιόσπορους και Έλαιο ανά εκτάριο, acre και στρέμμα Κύριος στόχος κάθε παραγωγού είναι να εξασφαλίσει ότι η καλλιέργειά του θα καταφέρει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και ότι […]

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Παράσιτα και ασθένειες στην καλλιέργεια ηλίανθου Παρόλο που ο ηλίανθος μπορεί να προσβληθεί από διάφορα παράσιτα και ασθένειες, σπάνια απαιτείται να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης. Ωστόσο, η ένταση του προβλήματος μπορεί […]

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Έλεγχος των ζιζανίων στην καλλιέργεια ηλίανθου Παρά το μεγάλο τελικό του μέγεθος, ο ηλίανθος είναι πολύ ευαίσθητος στον ανταγωνισμό των ζιζανίων κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής του. Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται […]

Απαιτήσεις Λίπανσης στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Απαιτήσεις Λίπανσης στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Πρώτα απ ‘όλα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του εδάφους του εκάστοτε χωραφιού μέσω εξαμηνιαίων ή ετήσιων αναλύσεων πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέθοδος λίπανσης. Δεν υπάρχουν δύο πανομοιότυπα χωράφια στον […]

Απαιτήσεις Άρδευσης στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Απαιτήσεις Άρδευσης στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Ο ηλίανθος καλλιεργείται σε πολλά μέρη του κόσμου ως ξηρικός ή ως αρδευόμενος. Το βαθύ ριζικό σύστημα του φυτού συμβάλλει στην δημιουργία ανοχής στην ξηρασία, καθώς μπορεί να αντλήσει νερό […]

Προετοιμασία Εδάφους και Απαιτήσεις Εδάφους και Σποράς στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Προετοιμασία και Απαιτήσεις Εδάφους και Σποράς στην Καλλιέργεια Ηλίανθου

Για να καλλιεργήσει ένας παραγωγός ηλίανθους και να βοηθήσει τα φυτά να επιτύχουν το δυναμικό απόδοσης τους, θα πρέπει να γνωρίζει και να ελέγχει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βλάστηση […]

Επιλογή Κατάλληλης Ποικιλίας Ηλίανθου

Επιλογή Κατάλληλης Ποικιλίας Ηλίανθου

Τι πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μια ποικιλίας ηλίανθου; Σήμερα, οι περισσότεροι σπόροι ηλίανθου στην αγορά είναι υβρίδια. Υπό αυτή την έννοια, ένας σπόρος που συλλέγεται στο χωράφι […]

Ηλίανθος Ιστορία, Χρήσεις και Γενικές Πληροφορίες

Ηλίανθος: Ιστορία, Χρήσεις και Γενικές Πληροφορίες

Η ιστορία του ηλίανθου Ο ηλίανθος είναι η πιο δημοφιλής καλλιέργεια ελαιούχων σπόρων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, από όπου προήλθε η καλλιέργεια και εξημερώθηκε κατά την πρώτη χιλιετία […]