Η γεωργία ακριβείας σύμμαχος της ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων στις καλλιέργειες

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων-Εχθρών (ΟΔΠ) είναι μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την καταπολέμηση των παρασίτων που δίνει έμφαση στην πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των «εχθρών» της καλλιέργειας μέσω διαφόρων […]

ραγολέτιδα κερασιάς

Σκουλήκι της κερασιάς- Ραγολέτιδα: Ο μεγαλύτερος εχθρός της κερασιάς

Το σκουλήκι της κερασίας (Rhagoletis cerasi) αποτελεί ένα σημαντικό εχθρό των κερασιών παγκοσμίως. Αυτές οι μικροσκοπικές μύγες γεννούν τα αυγά τους στα ώριμα κεράσια, προκαλώντας προσβολές με σημαντικές οικονομικές απώλειες […]

Βάκιλος για καταπολέμηση των εχθρών

Βάκιλος: μια “πράσινη” λύση για πιο βιώσιμη αγροτική παραγωγή

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού έχει επιφέρει μια κλιμακούμενη ανάγκη για αύξηση των διαθέσιμων διατροφικών πόρων. Οι παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε χημικά μυκητοκτόνα/παρασιτοκτόνα για τον έλεγχο […]

Μηχανισμοί άμυνας των φυτών ενάντα εντόμων

Μηχανισμοί άμυνας των φυτών ενάντια εντόμων

Τα φυτά και τα φυτοφάγα έντομα ζουν μαζί στη Γη εδώ και περισσότερα από 400 εκατομμύρια χρόνια (War et al., 2012). Και οι δύο οργανισμοί έχουν εξελίξει στρατηγικές για να […]

EFSA Horizon Scanning - Ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι νέων απειλών για την υγεία των φυτών στην ΕΕ

EFSA Horizon Scanning – Ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι νέων απειλών για την υγεία των φυτών στην ΕΕ

Το εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο οδηγεί όλο και περισσότερο στην εισαγωγή μη ιθαγενών ειδών σε νέες γεωγραφικές περιοχές (Jenkins et al., 1996). Αυτοί οι “εισβολείς” συχνά αποτελούν σοβαρή απειλή για […]

βιολογικη καλλιεργεια προυποθεσεις

Τι είναι ο Βιολογικός Έλεγχος (βιο-έλεγχος) και πώς εφαρμόζεται στη γεωργία;

Αυτό το άρθρο στοχεύει στην διάδοση απλών και ασφαλών στρατηγικών μέσω παροχής πληροφοριών τεχνικής υποστήριξης που επιτρέπουν στους αγρότες να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του Φυσικού Βιολογικού Ελέγχου (παρασίτων, εντόμων και […]