Ζωοτροφές πώς να επιλέξετε την κατάλληλη για τα ζώα σας.

Ζωοτροφές: πώς να επιλέξετε την κατάλληλη για τα ζώα σας

Τα προόντα της ζωϊκής παραγωγή έχουν εξέχουσα θέση στην ανθρώπινη διατροφή. Είναι, επομένως, απαραίτητο η ζωϊκή παραγωγήνα να βελτιστοποιείται συνεχώς και να γίνεται πιο βιώσιμη. Το κόστος των ζωοτροφών μπορεί […]

Φύλλα του φυτού Katuk: Ένα συμπλήρωμα ζωοτροφών με προοπτικές

Είναι γνωστό ότι τα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συχνά χαμηλότερες αποδόσεις γάλακτος και μικρότερες γαλακτικές περιόδους. Το κλίμα (υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, υγρασία, κλπ.), οι χαμηλής ποιότητας ζωοτροφές, η […]

Αρχές διατροφής αγροτικών ζώων (βοοειδών)

Ενέργεια Η τροφοδότηση των ζώων για την παραγωγή ενέργειας, είναι η βασικότερη αρχή της διατροφής και φροντίδας τους και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά βάρη για τον παραγωγό. Τα […]