Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Σιταριού

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Σιταριού

Η καλλιέργεια του σιταριού μπορεί να προσβληθεί από μια μεγάλη ποικιλία ειδών ζιζανίων. Αυτό συμβαίνει επειδή αναπτύσσεται κάτω από διάφορες αγροκλιματικές συνθήκες, μεθόδους άρδευσης, συστήματα άροσης και χρησιμοποιούμενες καλλιέργειες στην […]

Απόδοση - Συγκομιδή - Αποθήκευση του Σιταριού

Απόδοση – Συγκομιδή – Αποθήκευση του Σιταριού

Απόδοση, συγκομιδή και μετασυλλεκτικός χειρισμός του σιταριού Δυναμικό απόδοσης του σιταριού Απόδοση σιταριού ανά εκτάριο και στρέμμα Ο στόχος κάθε παραγωγού σιταριού είναι να έχει μια τελική απόδοση όσο το […]

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Σιταριού

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Σιταριού

Τα μέτρα προστασίας των καλλιεργειών από παράσιτα και ασθένειες είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας, της απόδοσης και της ποιότητας του σιταριού. Το σιτάρι είναι ευαίσθητο σε περισσότερες από […]

Απαιτήσεις Λίπανσης στην Καλλιέργεια Σιταριού

Απαιτήσεις Λίπανσης στην Καλλιέργεια Σιταριού

Κοινές Μέθοδοι και Προγράμματα Λίπανσης Σιταριού Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση του εδάφους του εκάστοτε χωραφιού μέσω εξαμηνιαίων ή ετήσιων εδαφοδοκιμών πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέθοδος λίπανσης. Κάθε […]

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Άρδευσης στην Καλλιέργεια Σιταριού

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Άρδευσης στην Καλλιέργεια Σιταριού

Απαιτήσεις άρδευσης καλλιέργειας σιταριού Πότε χρειάζεται πότισμα το σιτάρι; Ανάλογα με το είδος του σιταριού, τόσο η εποχή του έτους που καλλιεργείται όσο και η διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου μπορεί […]

Προετοιμασία και Απαιτήσεις Εδάφους και Σποράς για την Καλλιέργεια Σιταριού

Προετοιμασία και Απαιτήσεις Εδάφους και Σποράς για την Καλλιέργεια Σιταριού

Το σιτάρι είναι μια καλλιέργεια που προσαρμόζεται εύκολα και δεν έχει πολύ αυστηρές απαιτήσεις εδάφους για να αναπτυχθεί. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ποικιλιών σιταριού, με κύριο κριτήριο ταξινόμησης την εποχή του […]

Βασικές Αρχές για την Επιλογή της Καλύτερης Ποικιλίας Σιταριού

Βασικές Αρχές για την Επιλογή της Καλύτερης Ποικιλίας Σιταριού

Πώς να επιλέξετε την καλύτερη ποικιλία σιταριού – Οδηγός για την επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας σιταριού Η επιλογή μιας κατάλληλης ποικιλίας για ένα συγκεκριμένο χωράφι σας είναι ένας από τους […]

Σιτάρι: Γενικές Πληροφορίες, Ιστορία, Θρεπτική αξία

Σιτάρι: Γενικές Πληροφορίες, Ιστορία, Θρεπτική αξία

Το σιτάρι θεωρείται η πιο σημαντική βασική τροφή παγκοσμίως. Έως και το 55% του πληθυσμού του κόσμου εξαρτάται από αυτή την καλλιέργεια για το 20% της συνολικής πρόσληψης θερμίδων (1). […]