Αζωτοδέσμευση: ορισμός, περιγραφή της διαδικασίας και η σημασία για τη γεωργία

Αζωτοδέσμευση: ορισμός, περιγραφή της διαδικασίας και η σημασία για τη γεωργία

Όλοι γνωρίζουμε ότι το ριζόβιο (Rhizobium), πρόκειται για ένα αζωτοβακτήριο, που συμβάλλει στη δέσμευση του αζώτου, στα περισσότερα είδη των ψυχανθών (οικογένεια Fabaceae/Leguminosae). Στο συγκεκριμένο άρθρο, θα εξετάσουμε βήμα προς […]

Λιπάσματα βιολογικής προέλευσης: μια βιώσιμη εναλλακτική των συνθετικών λιπασμάτων

Λιπάσματα βιολογικής προέλευσης: μια βιώσιμη εναλλακτική των συνθετικών λιπασμάτων

Εισαγωγή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας σην γραμμή παραγωγής των λιπασμάτων Το ενδιαφέρον που συγκεντρώνεται στην κυκλική οικονομία ολοένα και αυξάνεται, υποστηρίζοντας εμπράκτως το όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη των καλλιεργειών. […]