Ποιοι είναι οι φυσικοί πόροι;

Φυσικοί είναι όλοι αυτοί οι πόροι που ο άνθρωπος αντλεί από τη φύση και χρησιμοποιεί για ποικίλες εφαρμογές. Αυτοί οι πόροι μπορεί να προέρχονται από τη λιθόσφαιρα (ορυκτά), την επιφάνεια […]

Ποιοι πόροι θεωρούνται ανανεώσιμοι;

Οι ανανεώσιμοι πόροι είναι φυσικοί πόροι που μπορούν να αναπληρωθούν φυσικά και δεν εξαντλούνται μετά την ανθρώπινη χρήση. Ορισμένοι πόροι, όπως τα ορυκτά καύσιμα, μπορούν να ανακάμψουν αλλά με βραδύτερο […]

Τι είναι η ανεκτικότητα των φυτών (πχ. σε ένα παθογόνο ή έναν αβιοτικό παράγοντα);

Η ανοχή/ανεκτικότητα εκδηλώνεται όταν τα χαρακτηριστικά των φυτών επιτρέπουν στα έντομα να τρέφονται από αυτά ή στα παθογόνα να τα μολύνουν, αλλά το φυτό είναι ικανό να μετριάσει το επίπεδο […]

Τι είναι η ανθεκτικότητα των φυτών (π.χ. σε ένα παθογόνο ή παράσιτο);

Όπως τα ζώα, έτσι και τα φυτά διαθέτουν ανοσοποιητικό σύστημα που μπορεί να αναγνωρίζει απειλές (όπως παθογόνα) και να ξεκινά μια ανοσολογική αντίδραση για να προστατευθεί. Η ανθεκτικότητα των φυτών […]

εξάντληση φυσικών πόρων

Τι είναι η εξάντληση των φυσικών πόρων;

Είναι η κατανάλωση/χρήση των φυσικών πόρων πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να ανακτηθούν/ανανεωθούν φυσικά. Στη γεωργία, πόροι είναι το έδαφος, τα υπόγεια ύδατα, η άγρια πανίδα και χλωρίδα και τα […]

Τι είναι το φυτό ξενιστής;

Τι είναι το φυτό ξενιστής;

Ως φυτό ξενιστή, ορίζουμε το φυτό που ένας οργανισμός (έντομο, παθογόνο, παρασιτικό ζιζάνιο) χρησιμοποιεί ως απαραίτητη πηγή τροφής (για την επιβίωση ή απλώς ως τροφή) ή ως μέσο αναπαραγωγής (για […]

Τι είναι οι βιοδιεγέρτες;

Τι είναι οι βιοδιεγέρτες;

Με τον όρο βιοδιεγέρτες περιγράφουμε προϊόντα που δεν εμπίπτουν άμεσα στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (καθώς δεν παρουσιάζουν άμεση τοξικότητα έναντι των εχθρών των καλλιεργειών), ούτε στην κατηγορία των λιπασμάτων (θρεπτικά προϊόντα). […]

Τι είναι η έκπλυση/απορροή θρεπτικών ουσιών;

Η έκπλυση/απορροή θρεπτικών στοιχείων είναι η μετακίνηση θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η απορροή θρεπτικών στοιχείων μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της λίπανσης (οικονομική επιβάρρυσνση, […]

Τι είναι τα βιοεντομοκτόνα;

Τι είναι τα βιοεντομοκτόνα;

Τα βιοεντομοκτόνα είναι ένας φιλικός προς το περιβάλλον τύπος φυτοφαρμάκων που αποτελούνται ή δημιουργούνται από φυσικά υλικά (π.χ. φυτά, ζώα, βακτήρια και ορισμένα μέταλλα). Υπάρχουν 3 μεγάλες κατηγορίες βιοεντομοκτόνων: Βιοχημικά: […]

Τι είναι αγροοικολογία;

Η αγροοικολογία είναι μια ολοκληρωμένη πρακτική που επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φυτών, των ζώων, του περιβάλλοντος και της κοινότητας (των αγροτών). Τα αγροοικολογικά συστήματα έχουν μεγάλη ποικιλομορφία. Οι πρακτικές […]