Τι είναι η αστική γεωργία;

Τι είναι η αστική γεωργία;

Η αστική γεωργία, ορίζεται ως η δραστηριότητα παραγωγής τροφίμων εντός ή γύρω από τα όρια μιας αστικής περιοχής, και θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος αύξησης της παραγωγής τροφίμων, αξιοποιώντας […]

Τι είναι η Βιοκυκλική Vegan Γεωργία;

Τι είναι η Βιοκυκλική Φυτοπονία;

Τι είναι η Βιοκυκλική Φυτοπονία; Η Βιοκυκλική Vegan Γεωργία είναι μια νέα προσέγγιση στη βιολογική γεωργία. Αυτή η μορφή καλλιέργειας αποκλείει κάθε εμπορική κτηνοτροφία και σφαγή και δεν χρησιμοποιεί εισροές […]

Τι είναι η Αειφόρος-Βιώσιμη Γεωργία;

Τι είναι η Αειφόρος-Βιώσιμη Γεωργία;

Τι είναι η Βιώσιμη Γεωργία; Η Βιώσιμη Γεωργία βασίζεται σε μια φιλοσοφία και ένα σύνολο πρακτικών που όλες μαζί ικανοποιούν τα τρία παρακάτω σημεία: Σεβασμός στο περιβάλλον και προστασία των […]

Τι είναι η Αναγεννητική Γεωργία;

Τι είναι η Αναγεννητική Γεωργία;

Τι είναι η Αναγεννητική Γεωργία; Η Αναγεννητική Γεωργία είναι μια φιλοσοφία (ακολουθούμενη από ένα σύνολο γεωργικών πρακτικών) που στοχεύει στο να αντιστρέψει την εξάντληση των φυσικών πόρων που προκάλεσε η […]

Τι είναι η Γεωργία Επιβίωσης (Αυτάρκειας);

Τι είναι η Γεωργία Επιβίωσης (Αυτάρκειας);

Τι είναι η Γεωργία Επιβίωσης; Η Γεωργία Επιβίωσης είναι μια μορφή γεωργίας που υπήρχε για χιλιάδες χρόνια σε όλο τον κόσμο, αλλά πλέον συναντάται μόνο σε ορισμένα μέρη. Σε αυτή […]

Γιατί οι επικονιαστές είναι σημαντικοί για τη γεωργία;

Γιατί οι επικονιαστές είναι σημαντικοί για τη γεωργία;

Γιατί οι επικονιαστές είναι σημαντικοί για τη γεωργία; Τα φυτά εξαρτώνται από την επικονίαση. Σχεδόν το 90% των άγριων ανθοφόρων φυτών χρειάζονται επικονιαστές, όπως οι μέλισσες, για να μεταφέρουν τη […]

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τη γεωργία;

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τη γεωργία;

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τη γεωργία; Η γεωργία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες απειλούν τις καλλιέργειες και ως εκ τούτου την οικονομική […]

Τι είναι η συγκαλλιέργεια και γιατί είναι καλύτερη από τη μονοκαλλιέργεια;

Τι είναι η συγκαλλιέργεια και γιατί είναι καλύτερη από τη μονοκαλλιέργεια;

Τι είναι η συγκαλλιέργεια και γιατί είναι καλύτερη από τη μονοκαλλιέργεια; Η συγκαλλιέργεια είναι μια γεωργική μέθοδος που περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο διαφορετικών καλλιεργειών ταυτόχρονα με τοπική και χρονική αλληλεπίδραση. […]

Τι είναι η αμειψισπορά και γιατί είναι ωφέλιμη;

Τι είναι η αμειψισπορά και γιατί είναι ωφέλιμη;

Τι είναι η αμειψισπορά και γιατί είναι ωφέλιμη; Αμειψισπορά σημαίνει ότι δύο ή περισσότερα διαφορετικά είδη καλλιεργούνται το ένα μετά το άλλο. Σε ένα πρόγραμμα αμειψισποράς, ένας αγρότης δεν καλλιεργεί […]

Πώς να αποτρέψετε τη διάβρωση του εδάφους;

Πώς να αποτρέψετε τη διάβρωση του εδάφους;

Πώς να αποτρέψετε τη διάβρωση του εδάφους; Για να αποτρέψετε τη διάβρωση του εδάφους, πρέπει να χρησιμοποιείτε καλλιέργειες κάλυψης όλο το χρόνο στο χωράφι σας. Αυτές κυρίως στοχεύουν στο να […]