Τι είναι η αγροβιοποικιλότητα;

Τι είναι η αγροβιοποικιλότητα;

Η Αγροβιοποικιλότητα είναι ένας βραχίωνας της βιοποικιλότητας που αναφέρεται στην ποικιλία των καλλιεργούμενων φυτών, ζώων και μικροοργανισμών, που χρησιμοποιούνται άμεσα ή μη για την παραγωγή τροφίμων και μη. Η αγροβιοποικιλότητα […]

Ποιες είναι οι ξεχασμένες καλλιέργειες;

Ποιες είναι οι ξεχασμένες καλλιέργειες;

Οι ξεχασμένες καλλιέργειες (forgotten crops) είναι είδη και ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους εδώ και αιώνες. Ωστόσο, αυτά τα είδη έχουν παραμεληθεί τις τελευταίες δεκαετίες από τους […]

Τι είναι η πολυκαλλιέργεια;

Τι είναι η πολυκαλλιέργεια;

Η πολυκαλλιέργεια είναι το αντίθετο της μονοκαλλιέργειας και αντιπροσωπεύει την καλλιέργεια διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι, την ίδια περίοδο. Διαφέρει από την αμειψισπορά και την πολλαπλή καλλιέργεια καθώς αυτές αναφέρονται […]

Τι είναι η Υποστηρικτική Καλλιέργεια (nurse crop);

Τι είναι η Υποστηρικτική Καλλιέργεια (nurse crop);

Υποστηρικτική καλλιέργεια (nurse crop)  είναι η καλλιέργεια που χρησιμοποιείται για τη βοήθεια στην εγκατάσταση της κύριας καλλιέργειας. Συνήθως οι παραγωγοί χρησιμοποιούν ετήσιο φυτό για την υποστήριξη της εγκατάστασης ενός πολυετούς. […]

Τι είναι η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (Water Use Efficiency);

Τι είναι η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (Water Use Efficiency);

Η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (WUE) περιγράφει την ικανότητα του φυτού να αξιοποιεί το διαθέσιμο νερό με τον βέλτιστο τρόπο για την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή (π.χ. στην φωτοσύνθεση). Συνδέεται άμεσα […]

Τι είναι η προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων (water conservation);

Τι είναι η προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων (water conservation);

Η εξοικονόμηση/προστασία νερού αναφέρεται σε όλες τις στρατηγικές, που αποσκοπούν στη μείωση των απωλειών/σπατάλης, την βέλτιστη χρήση. Η άρδευση καταναλώνει το 60-70% του συνολικού γλυκού νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί […]

Τι είναι η αγρανάπαυση;

Τι είναι η αγρανάπαυση;

Η αγρανάπαυση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα αγροτεμάχιο/χωράφι αφήνεται ακαλλιέργητο για μία ή περισσότερες περιόδους στο πλαίσιο της αμειψισποράς. Το έδαφος ανακτά την υγρασία και τη γονιμότητά του, […]

Τι είναι η προστασία/ αναγέννηση του εδάφους;

Το έδαφος/χώμα, θεωρείται ένας αργά ανανεώσιμος πόρος (στην φύση). Οι σύγχρονες γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται όχι μόνο δεν επιτρέπουν την αναγέννησή του αλλά συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην υποβάθμισή του. […]

Τι είναι η συμπίεση του εδάφους;

Η συμπίεση του εδάφους είναι η κατάσταση κατά την οποία οι πόροι του εδάφους γίνονται μικρότεροι από το κανονικό (τα σωματίδια του εδάφους συμπιέζονται μεταξύ τους). Αυτό κάνει το έδαφος […]

Τι είναι το επιφανειακό έδαφος;

Το επιφανειακό έδαφος (topsoil) είναι τα ανώτερα 5-20 εκατοστά (cm) του εδάφους που περιέχουν τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και είναι υπεύθυνα για τη γονιμότητά του και τη συντήρηση […]