Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Αβοκάντο – Διαχείριση Ζιζανίων

Έντομα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Αβοκάντο – Διαχείριση Ζιζανίων

Γενικά, το αβοκάντο δεν απειλείται σημαντικά από πολλά παράσιτα και ασθένειες και, συνεπώς, οι παραγωγοί σπάνια εφαρμόζουν μέτρα διαχείρισης, καθιστώντας δυνατή τη βιολογική καλλιέργεια. Περιοδικά, στην περιοχή μου (Κρήτη), η […]

Συγκομιδή, Απόδοση ανά στρέμμα και Αποθήκευση αβοκάντο

Συγκομιδή, Απόδοση ανά Στρέμμα και Αποθήκευση Αβοκάντο

Απόδοση, συγκομιδή και μετασυλλεκτικός χειρισμός του αβοκάντο Η συγκομιδή, η αποθήκευση, η συσκευασία και η μεταφορά του αβοκάντο είναι οι πιο σημαντικές διαδικασίες της αλυσίδας αξίας και επηρεάζουν σε μεγάλο […]

Κλάδεμα διαμόρφωσης και κλάδεμα καρποφορίας των δέντρων αβοκάντο

Κλάδεμα Διαμόρφωσης και Κλάδεμα Καρποφορίας των Δέντρων Αβοκάντο

Πώς να γίνει το κλάδεμα διαμόρφωσης σε ένα νεαρό δέντρο αβοκάντο Όπως και σε πολλά άλλα οπωροφόρα δέντρα, έτσι και στα αβοκάντο πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα κλαδέματα διαμόρφωσης, ώστε να […]

Απαιτήσεις λίπανσης στην καλλιέργεια αβοκάντο

Απαιτήσεις Λίπανσης στην Καλλιέργεια Αβοκάντο

Λίπανση στην καλλιέργεια αβοκάντο Ένας παραγωγός μπορεί να χρειαστεί να καλύψει τις ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά συστατικά μέσω λίπανσης, για να διατηρήσει το δέντρο του εύρωστο, υγιές και παραγωγικό. […]

Απαιτήσεις νερού και συστήματα άρδευσης στην καλλιέργεια αβοκάντο

Απαιτήσεις και Συστήματα Άρδευσης στην Καλλιέργεια Αβοκάντο

Απαιτήσεις του αβοκάντο σε νερό  Η παροχή επαρκών ποσοτήτων νερού και η σωστή κατανομή του κατά την διάρκεια του έτους είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση της υγείας των δέντρων […]

Πολλαπλασιασμός και επικονίαση των δέντρων αβοκάντο

Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση των Δέντρων Αβοκάντο

Πολλαπλασιασμός Δέντρων Αβοκάντο Ένας αγρότης, αφού επιλέξει την ποικιλία, πρέπει να εξασφαλίσει την κατάλληλη ποσότητα, καθώς και τον κατάλληλο τύπο πολλαπλασιαστικού υλικού. Το αβοκάντο μπορεί να πολλαπλασιαστεί με σπόρο, μοσχεύματα, […]

Απαιτήσεις κλίματος και εδάφους στην καλλιέργεια αβοκάντο – Φύτευση δέντρων αβοκάντο

Κλιματολογικές και Εδαφολογικές απαιτήσεις για το αβοκάντο – Φύτευση δέντρων αβοκάντο

Απαιτήσεις κλίματος και εδάφους στην καλλιέργεια αβοκάντο Οι οπωρώνες μου (30 στρέμματα ή 3 εκτάρια) βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στην περιοχή των Χανίων της Κρήτης. Το άφθονο ηλιακό φως, το […]

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα Ποικιλιών Αβοκάντο

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα Ποικιλιών Αβοκάντο

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για αβοκάντο έχει εκτοξεύσει την παγκόσμια ζήτηση, με αποτέλεσμα νέες περιοχές να φυτεύονται με αβοκάντο κάθε χρόνο. Εγκατέστησα την καλλιέργειά μου πριν από 25 χρόνια […]

Ιστορία, θρεπτική αξία και γενικές πληροφορίες για το αβοκάντο

Γενικές πληροφορίες: Ιστορία, Θρεπτική αξία και Χαρακτηριστικά του Αβοκάντο

Το αβοκάντο προέρχεται από την Puebla στο Νότιο Κεντρικό Μεξικό. Η κατανάλωση του φρούτου ξεκίνησε πριν από περίπου 10.000 χρόνια και η εξημέρωση και η καλλιέργειά του πριν από περίπου […]