Μήνας: Απρίλιος 2019

Starting a Walnut Tree from Seed

Συγκομιδή και Απόδοση Καρυδιάς

Στην Καλιφόρνια, τα καρύδια συλλέγονται από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο. Οι καλλιεργητές καρυδιάς αρχίζουν…

Λίπανση Καρυδιάς

Οι σύγχρονες πρακτικές της επαγγελματικής καλλιέργειας καρυδιάς υποδεικνύουν ότι μια φορά το χρόνο (συνήθως το…