Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Wikifarmer (όπως ορίζεται παρακάτω) κατέχει και διαχειρίζεται την παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα https://wikifarmer.com, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μια ενότητα βιβλιοθήκης (η «Βιβλιοθήκη Wikifarmer»). Σκοπός της Βιβλιοθήκης Wikifarmer είναι να ενδυναμώσει τους αγρότες μέσω της εκπαίδευσής τους δημοσιεύοντας άρθρα με γεωργικές πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές παγκοσμίως προσβάσιμες δωρεάν σε όλους τους αγρότες/χρήστες της Ιστοσελίδας (όπως ορίζεται παρακάτω) του κόσμου, παρέχοντας σε όλους τους αγρότες/χρήστες της Ιστοσελίδας πρόσβαση σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, τις τελευταίες επιστημονικές-τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικά εγχειρίδια που μπορούν να τους βοηθήσουν να αναβαθμίσουν την παραγωγή και το εισόδημά τους με βιώσιμο τρόπο. Το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης Wikifarmer μπορεί να διερευνηθεί τόσο από ερασιτέχνες όσο και από επαγγελματίες αγρότες. Προκειμένου να καταστήσει τη γνώση παγκοσμίως προσβάσιμη, η Βιβλιοθήκη Wikifarmer προσφέρει μια μεταφρασμένη και τοπική έκδοση κάθε άρθρου σε περισσότερες από 17 γλώσσες. Η προσπάθειά μας έχει αναγνωριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.) των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας τη Βιβλιοθήκη του Wikifarmer ως «Η Βικιπαίδεια της γεωργίας». Για να ενισχύσουμε το προφίλ βιωσιμότητάς μας, να προσεγγίσουμε τους Στόχους μας Βιώσιμης Ανάπτυξης και να δημιουργήσουμε νέες λύσεις υψηλής ποιότητας και πρακτικών περιεχομένου, καλωσορίζουμε συνεχώς νέους συγγραφείς και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με νέους συνεργάτες.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας https://wikifarmer.com (ο «Ιστότοπος») υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης (στους «Όρους Χρήσης»), όπως ισχύουν ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ της Βιβλιοθήκης Wikifarmer και οποιουδήποτε προσώπου που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας Ιστοσελίδας υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Βιβλιοθήκης Wikifarmer, όπως ισχύει ανά πάσα στιγμή.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης όπως ορίζονται παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε να εξέλθετε από αυτόν τον Ιστότοπο.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να αναθεωρηθούν μονομερώς και να ενημερωθούν οποτεδήποτε. Η Wikifarmer μπορεί να δημοσιεύσει επικαιροποιημένες εκδόσεις των παρόντων Όρων Χρήσης σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μπορεί με άλλο τρόπο να σας ειδοποιήσει ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν τροποποιηθεί. Για το σκοπό αυτό, παρακαλείσθε να ελέγχετε περιοδικά τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης θα αποτελεί αποδοχή από εσάς των τροποποιήσεων αυτών.

Οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν όπως «εμείς», «μας», «εταιρεία» ή «Wikifarmer», νοείται η μονοπρόσωπη ιδιωτική εταιρεία υπό την εμπορική επωνυμία «WIKIFARMER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι νομίμως οργανωμένη και διέπεται από την ελληνική νομοθεσία, με καταστατική έδρα επί της οδού Μιαούλη 2 31, Γαλάτσι, 111 46 Ελλάδα, ΑΦΜ 801334509 και ΓΕΜΗ 154623401000. Οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν σε «εσείς», σημαίνει οποιονδήποτε χρήστη/επισκέπτη της Ιστοσελίδας.

Η Wikifarmer δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να συνεισφέρουν στη Βιβλιοθήκη Wikifarmer. Κάθε χρήστης που είναι συντάκτης ενός άρθρου, γνώμης ή ανάλυσης («Συντάκτης») μπορεί να εισέλθει στην Ιστοσελίδα και να υποβάλει το έργο του συγγραφέα («Έργο») για δημοσίευση. Η υποβολή ενός Έργου από τον Συντάκτη υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Συντάκτη των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Βιβλιοθήκης της Wikifarmer. Κάθε Συντάκτης που εισέρχεται στην Ιστοσελίδα για να υποβάλει Έργο για δημοσίευση θα πρέπει να αναμένει ότι θα επικοινωνήσει με την Wikifarmer για να συνάψει ξεχωριστή συμφωνία συντάκτη (η «Συμφωνία Συντάκτη») που διέπει τη σχέση των μερών και για το σκοπό αυτό με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, δίνετε ρητά τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσετε με την Wikifarmer.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 • Χρήση της Ιστοσελίδας

Η Βιβλιοθήκη Wikifarmer είναι διαθέσιμη για όλα τα άτομα που έχουν την ελάχιστη προϋπόθεση ηλικίας ή/και νομικά πρόσωπα που είναι σε θέση να συνάψουν μια νομικά δεσμευτική σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Βιβλιοθήκη Wikifarmer δεν είναι διαθέσιμη σε άτομα κάτω των 18 ετών ή/και σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν συσταθεί νόμιμα. Εάν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για αυτούς τους λόγους, η χρήση της Βιβλιοθήκης Wikifarmer απαγορεύεται ρητά. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι πληροίτε την απαίτηση ελάχιστης ηλικίας και έχετε τη νομική ικανότητα να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φόρμα «επικοινωνήστε μαζί μας» για να επικοινωνήσουν με τη Wikifarmer για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες. Η Wikifarmer θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί στους χρήστες εντός δύο εργάσιμων ημερών.

 • Αποποίηση ευθυνών και διορθωτικά μέτρα

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε εξάρτηση από εσάς από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενεργειών που αναλαμβάνονται από εσάς λόγω της εν λόγω χρήσης ή εξάρτησης, γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Wikifarmer δεν εγγυάται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη, ακριβής ή χωρίς σφάλματα, ούτε παρέχει καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει» και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η Wikifarmer αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό) σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

Η μοναδική και αποκλειστική σας αποκατάσταση για οποιαδήποτε παράλειψη θα είναι για τη Βιβλιοθήκη να χρησιμοποιήσει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την προσαρμογή ή την επισκευή της Ιστοσελίδας, ή όταν αυτή η προσαρμογή ή επισκευή δεν είναι εφικτή, για την Wikifarmer να σας παρέχει επιστροφή χρημάτων για το ποσό που ουσιαστικά πληρώσατε στην Wikifarmer (εάν υπάρχει).

 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, όπως κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα και γραφικά της εταιρείας και τα έργα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Wikifarmer. Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Βιβλιοθήκης Wikifarmer δεν σας παραχωρεί την κυριότητα οποιωνδήποτε πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων κατοχής ή ενδιαφέροντος επί αυτής ή του περιεχομένου στο οποίο έχετε πρόσβαση. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε, να καλύψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με νομικά θέματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή παράλληλα με αυτήν. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση οποιουδήποτε υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Wikifarmer.

Ο Συγγραφέας με την τήρηση και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και με τη δημοσίευση του Έργου στην Ιστοσελίδα, συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι το Έργο που δημιουργήθηκε από τον Συντάκτη είναι προστατευόμενο βάσει των πνευματικών δικαιωμάτων ή/και άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας). Με τη δημοσίευση οποιουδήποτε Έργου από τον Συντάκτη στην Ιστοσελίδα, το εν λόγω Έργο θα αποτελέσει μέρος της Βιβλιοθήκης και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού θα μεταβιβάζονται αυτόματα και θα εκχωρούνται και ως εκ τούτου θα ανήκουν στην Wikifarmer.

Διαβεβαιώσεις συντακτών

Ο Συντάκτης διαβεβαιώνει και εγγυάται έναντι της Wikifarmer ότι:

 1. το Έργο είναι και θα είναι το πρωτότυπο έργο του Συντάκτη και ότι ο Συντάκτης δεν έχει ή/και δεν θα έχει αντιγράψει πλήρως, εν μέρει ή/και ουσιαστικά οποιοδήποτε άλλο έργο ή/και υλικό ή/και οποιαδήποτε άλλη πηγή και ο Συντάκτης δεν θα διαπράξει λογοκλοπή για τη δημιουργία του Έργου,
 2. το (τα) Έργο(-α) δεν παραβιάζει ή/και δεν θα προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,
 3. ο Συντάκτης είναι/θα είναι ο μοναδικός δημιουργός και νόμιμος και πραγματικός δικαιούχος του Έργου το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί/δεν θα δημιουργείται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή/και οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής σχέσης με οποιονδήποτε τρίτο και κανένα άλλο πρόσωπο δεν εμπλέκεται/συμμετέχει στη δημιουργία του Έργου,
 4. ο Συντάκτης διαθέτει τις απαραίτητες και απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρογνωσία για τη δημιουργία του Έργου,
 5. το Έργο θα έχει επαρκή επιστημονική υποστήριξη και θα βασίζεται σε επιστημονικές αποδείξεις, ερευνητικά πορίσματα και αξιόπιστες αναφορές και παραπομπές,
 6. ο Συντάκτης δεν έχει εκχωρήσει και δεν θα εκχωρήσει ή/και μεταβιβάσει και δεν έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης/δεν θα χορηγήσει άδεια χρήσης οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που εκχωρούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τη Συμφωνία Συντάκτη και το Έργο δεν έχει δημοσιευθεί προηγουμένως και δεν θα δημοσιευθεί αλλού στο μέλλον, εκτός εάν επιτρέπεται εγγράφως από την Wikifarmer,
 7. δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία παραβίαση ή/και πιθανή προσβολή οποιουδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα που εκχωρούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης,
 8. η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που εκχωρούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν παραβιάζει και δεν προσβάλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
 9. ο Συντάκτης κατέχει και έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει περαιτέρω και/ή έχει νομίμως λάβει άδεια χρήσης με δικαίωμα να χορηγήσει περαιτέρω άδεια και, ως εκ τούτου, μπορεί νομίμως να χρησιμοποιήσει, εκχωρήσει και μεταβιβάσει ή/και αδειοδοτήσει/χορηγήσει περαιτέρω άδεια για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε εικόνων, σχεδίων ή/και άλλων εικόνων σχετικών με το θέμα/το αντικείμενο του Έργου, και
 10. Το Έργο δεν περιέχει τίποτα δυσφημιστικό ή άσεμνο.

Ως δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας νοούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε Έργου ή Έργων, είτε είναι καταχωρισμένα είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των συγγενικών δικαιωμάτων και του δικαιώματος αναπαραγωγής, μετάφρασης, δημοσίευσης οποιουδήποτε Έργου σε οποιαδήποτε γλώσσα) και όλων των δικαιωμάτων για την επιβολή και την αναζήτηση διορθωτικών μέτρων (συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων) σε σχέση με το ίδιο, καθώς και τυχόν δικαιώματα του ίδιου ή/και παρόμοιου αποτελέσματος ή/και φύσης με οποιοδήποτε από τα προηγούμενα οπουδήποτε στον κόσμο («Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»).

Ο Συντάκτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να δημοσιεύει, να μεταφορτώνει και να μεταφράζει το Έργο που δημιουργήθηκε από τον Συντάκτη, όπως θεωρεί η Εταιρεία καλύτερα και χωρίς περαιτέρω έγκριση από τον Συντάκτη. Επομένως, ο Συντάκτης δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να διαγράψει ή να διατηρήσει στην πλατφόρμα το περιεχόμενο που δημιούργησε.
Ο Συντάκτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε μικρές αλλαγές στους τίτλους και τη μορφή της διάταξης του περιεχομένου για λόγους SEO (βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης) και για να το κάνει πιο φιλικό για τον αναγνώστη.

Βεβαιώσεις και δεσμεύσεις του Συντάκτη

Ο Συντάκτης αναγνωρίζει ότι η Wikifarmer είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα και συναινεί και συμφωνεί ότι δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε χρηματική αντιπαροχή από την Wikifarmer για τη δημοσίευση του Έργου και τη μεταβίβαση και εκχώρηση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Έργου, δεδομένου ότι ο Ιστότοπος λαμβάνει σημαντικό αριθμό επισκέψεων και η δημοσίευση του Έργου στην Ιστοσελίδα είναι επωφελής για τον Συντάκτη.

Ευθύνη και αποζημίωση του Συντάκτη

Ο Συντάκτης θα θεωρείται υπεύθυνος έναντι της Wikifarmer για οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή της Συμφωνίας Συντάκτη και θα απαλλάσσει την Wikifarmer από τυχόν αποζημιώσεις για όλες τις υποχρεώσεις, έξοδα, δαπάνες, ζημίες και απώλειες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν άμεσων, έμμεσων ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών, απώλειας φήμης και όλων των τόκων, κυρώσεων και νομικών εξόδων (που υπολογίζονται σε βάση πλήρους αποζημίωσης) και όλων των άλλων εύλογων επαγγελματικών εξόδων και δαπανών) που υφίστανται ή προκύπτουν εις βάρος της Wikifarmer που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση από τον Συντάκτη των Όρων Χρήσης ή/και της Συμφωνίας Συντάκτη, καθώς και για την επιβολή των παρόντων Όρων Χρήσης από την Wikifarmer.

 • Περιορισμός Ευθύνης της Βιβλιοθήκης Wikifarmer

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η Wikifarmer ή οποιοσδήποτε από τους συνεργάτες της, ή/και οι θυγατρικές της, οι υποκείμενοι πάροχοι υπηρεσιών, οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι πάροχοι πληροφοριών, οι πάροχοι λογαριασμών, οι δικαιοπάροχοι, οι υπάλληλοι, τα στελέχη, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι εργολάβοι, οι διανομείς ή οι αντιπρόσωποι δεν φέρουν ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, παραδειγματικών, ειδικών, παρεπόμενων, κάλυψης, αξιοπιστίας ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας κερδών ή εσόδων, διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλειας δεδομένων ή μη πραγματοποίησης προσδοκώμενων αποταμιεύσεων ή οφελών ή επιχειρηματικών ευκαιριών), ή για οποιαδήποτε αξίωση από οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Ο αποκλεισμός της ευθύνης από την Wikifarmer ισχύει είτε η αξίωση είναι συμβατική, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αμέλειας) ή ισότητα και ακόμη και αν η Wikifarmer έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας.

Συμφωνείτε ότι η ευθύνη του Wikifarmer έναντι σας σύμφωνα με το νόμο θα μειωθεί από την έκταση, εάν υπάρχει, στην οποία συνεισφέρατε στην απώλεια.

Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, η Wikifarmer θεωρείται υπεύθυνη απέναντί σας για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία και ανεξάρτητα από τη μορφή της αγωγής (είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), ευθύνη για το προϊόν ή με άλλο τρόπο), στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ευθύνη της Wikifarmer απέναντί σας θα περιορίζεται σε οποιοδήποτε ποσό έχετε πράγματι καταβάλει στην Wikifarmer (αν υπάρχει).

 • Πολιτική απορρήτου και προστασία προσωπικών δεδομένων

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, κάθε χρήστης αποδέχεται τις πολιτικές απορρήτου μας και αποδέχεται ότι η Wikifarmer μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της στο πλαίσιο των πολιτικών απορρήτου της. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Wikifarmer για περισσότερες πληροφορίες.

 • Ανάθεση

Η Wikifarmer διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση ή έγκριση. Ο Συντάκτης δεν μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Wikifarmer.

 • Διάφορα

Οποιαδήποτε μερική ακυρότητα ενός από τους Όρους Χρήσης του παρόντος, δεν επηρεάζει την ισχύ ή την εγκυρότητα των υπόλοιπων Όρων Χρήσης. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ανενεργό, μη εφαρμόσιμο ή άκυρο, αυτό το τμήμα ή διάταξη θα εφαρμοστεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό και οι λοιπές διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτελεσματικότητα.

Η Wikifarmer και συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι η πλήρης και αποκλειστική δήλωση της αμοιβαίας κατανόησης των μερών και αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες, ανακοινώσεις και άλλες αντιλήψεις σχετικά με το αντικείμενο των Όρων Χρήσης.

Παράλειψη ή καθυστέρηση εκ μέρους της στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή επανόρθωσης σύμφωνα με το παρόν ή την επιβολή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα εκληφθεί ως παραίτηση από αυτούς. Η παραίτηση από οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη θα ισχύει μόνο εάν εγγράφως και υπογραφεί από δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Wikifarmer. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, η άσκηση από οποιοδήποτε από τα μέρη οποιουδήποτε από τα διορθωτικά μέτρα της βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης θα γίνεται με την επιφύλαξη των άλλων τρόπων επανόρθωσης βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης ή με άλλο τρόπο

Καμία υπηρεσία, εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή απασχόληση δεν δημιουργείται ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης και δεν έχετε καμία εξουσία οποιουδήποτε είδους να δεσμεύσετε την Wikifarmer από οποιαδήποτε άποψη. Τα Έργα δημιουργούνται ανεξάρτητα από τον Συντάκτη, τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θεωρείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι αποτελεί σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας μεταξύ των μερών.

 • Ανωτέρα βία

Η Wikifarmer δεν θα είναι υπεύθυνη για την αποτυχία στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτούς τους Όρους Χρήσης λόγω απεργιών, ταραχών, πυρκαγιάς, εκρήξεων, θεομηνίες, πολέμου, κυβερνητικής δράσης, προσωρινής ή μόνιμης τεχνικής αποτυχίας λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που δεν εμπίπτει στον εύλογο έλεγχο της Wikifarmer.

 • Συμμόρφωση προς το δίκαιο

Η Ιστοσελίδα μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο. Η Wikifarmer δεν δηλώνει ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμμορφώνεται με τους νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιασδήποτε χώρας εκτός Ελλάδας. Εάν έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους στη δικαιοδοσία από την οποία έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο.

 • Εσωτερικό Σύστημα Αντιμετώπισης Παραπόνων – Διαμεσολάβηση

Η Wikifarmer παρέχει ένα εσωτερικό σύστημα για τον χειρισμό καταγγελιών που λαμβάνονται από χρήστες της Wikifarmer. Το σύστημα αυτό είναι εύκολα προσβάσιμο, δωρεάν, διασφαλίζει την επεξεργασία των διαφορών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150.

Οι χρήστες της Wikifarmer συμφωνούν επίσης για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος διαμεσολάβησης. Για το σκοπό αυτό, η Wikifarmer μπορεί να συνεργαστεί με δύο (2) διαμεσολαβητές από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καταγγελιών που δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω του προαναφερθέντος συστήματος εσωτερικού χειρισμού.

 • Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε αξίωση ή/και διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης υπόκειται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία για την επιβολή δικαιωμάτων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, το επικρατέστερο μέρος θα έχει το δικαίωμα να ανακτήσει τα έξοδα και τις αμοιβές των δικηγόρων του.