Όροι Χρήσης

Η συντακτική ομάδα του Wikifarmer καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα. Δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του Wikifarmer για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση αλλά και τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Το Wikifarmer.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες περιεχομένου, υλική ζημιά οποιασδήποτε φύσης, η οποία απορρέει από την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών μας διακομιστών ή / και οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που αποθηκεύονται σε αυτά, τυχόν ιούς ή παρόμοια επιβλαβή προγράμματα που μπορεί να μεταδοθούν προς ή μέσω της υπηρεσίας μας από οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε διακοπή της μετάδοσης της υπηρεσίας, τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, τυχόν απώλεια ή βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύτηκε, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδίδεται ή άλλως διατίθεται μέσω της υπηρεσίας, και τέλος το περιεχόμενο των χρηστών ή τη δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά κάποιου χρήστη.

 

Το άρθρο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες: English Español Français Deutsch Nederlands हिन्दी العربية Türkçe 简体中文 Русский Italiano Português Tiếng Việt Indonesia 한국어