Φύτευση δέντρων καρυδιάς – Αριθμός δένδρων ανά στρέμμα – Αποστάσεις Φύτευσης

Πριν από τη φύτευση, θα πρέπει να επισημάνουμε τις θέσεις στις οποίες θα φυτευτούν τα δέντρα στο χωράφι. Κατά κανόνα, όταν καλλιεργούμε καρυδιά για ξυλεία, καλό θα είναι να φυτεύουμε τα δέντρα πιο κοντά το ένα με το άλλο από ό,τι όταν τα καλλιεργούμε για καρπό. Αν φυτέψουμε τα δέντρα μας σε πυκνό σχηματισμό, αυτα θα αλληλοσκιάζονται και ως αποτέλεσμα τα πλευρικά και κατώτερα κλαδιά τους δεν θα αναπτυχθούν σωστά. Τα δέντρα θα μεγαλώσουν κατακόρυφα και ο κύριος κορμός τους θα γίνει μεγαλύτερος, αυτό ακριβώς που επιθυμούμε δηλαδή όταν καλλιεργούμε καρυδιές για ξυλεία. Αντίθετα, όταν καλλιεργούμε καρυδιές για καρπό (και δευτερευόντως για ξυλεία), θέλουμε να προωθήσουμε την πλευρική ανάπτυξη, τη βλάστηση και την καρποφορία. Συνεπώς, πρέπει να αφήσουμε απόσταση τουλάχιστον 4,2 μέτρων μεταξύ των δέντρων και, φυτεύοντας λιγότερα δέντρα ανά στρέμμα.

Οι συνήθεις αποστάσεις φύτευσης όταν καλλιεργούμε καρυδιές για ξυλεία είναι 2,4 Χ 2,4 μέτρα, και δίνουν ως αποτέλεσμα 168 δέντρα ανά στρέμμα (1 στρέμμα = 1000 τετραγωνικά μέτρα). Οι συνήθεις αποστάσεις όταν καλλιεργούμε καρυδιές για καρπό είναι 5,2 Χ 5,2 μέτρα, που έχουν ως αποτέλεσμα 37 δέντρα ανά στρέμμα. Ωστόσο, οι περισσότεροι καλλιεργητές εκριζώνουν τα λιγότερο ισχυρά και λιγότερο παραγωγικά δέντρα, έτσι ώστε τελικά οι αποστάσεις φύτευσης να είναι 7,62 Χ 7,62 μέτρα, που έχουν ως αποτέλεσμα 17 δέντρα ανά στρέμμα. Ιδιαίτερα όταν καλλιεργείται μαύρη καρυδιά για καρπό, η αραίωση συχνά δημιουργεί κατά μέσο όρο αποστάσεις 9,1 X 9,1 μέτρα.

Πολλοί παραγωγοί καρυδιάς επιλέγουν να συγκαλλιεργήσουν και άλλο φυτό (για παράδειγμα δημητριακά) μεταξύ των νεαρών καρυδιών, έτσι ώστε να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης του καρυδεώνα. Στην περίπτωση αυτή, οι τυπικές αποστάσεις φύτευσης είναι 2,4 μέτρα μεταξύ των καρυδιών στη σειρά και 9,1 μέτρα μεταξύ των σειρών. Αυτές οι αποστάσεις φύτευσης έχουν ως αποτέλεσμα 45 δέντρα ανά στρέμμα. Έχει παρατηρηθεί πάντως ότι η συγκαλλιέργεια έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδόσεις από ό, τι οι καθαροί καρυδεώνες.

Η επισήμανση των θέσεων ακολουθείται από άνοιγμα των λάκκων, των οποίων οι συνήθεις διαστάσεις είναι 45 Χ 45 εκ. πλάτος και 60 εκ βάθος. Λάβετε υπόψη ότι – στις περισσότερες περιπτώσεις – τα νεαρά δέντρα καρυδιάς φυτεύονται γυμνόριζα κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Όταν φυτεύουμε τα νεαρά δέντρα, θα πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να τοποθετήσουμε επίσης και υποστηρικτικούς πασσάλους. Τα φυτά θα πρέπει να φυτευτούν περίπου στο ίδιο βάθος, με αυτό που ήταν στο φυτώριο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώνεται άφθονο χώμα στη βάση του ριζικού συστήματος των δενδρυλλίων και να πιέζεται απαλά, μέχρι την πλήρωση όλων των κοιλοτήτων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο ευαίσθητο ριζικό σύστημα των νεαρών δέντρων. Η φύτευση ακολουθείται από καλό πότισμα των δενδρυλλίων. Πολλοί παραγωγοί προσθέτουν στη συνέχεια μια μικρή ποσότητα καλά χωνεμένης κοπριάς γύρω από τη βάση προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ζιζανίων και να διατηρηθεί το έδαφος στην κατάλληλη υγρασία (ρωτήστε έναν τοπικό αδειούχο γεωπόνο). Αυτοί οι δύο παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη των δέντρων κατά τα πρώτα τους χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καλλιεργητές καρυδιάς τοποθετούν ένα ειδικό μαύρο φίλμ εδαφοκάλυψης για την αποφυγή ανάπτυξης ζιζανίων γύρω από τη βάση των νεαρών φυτών (ζητήστε πληροφορίες από ένα γεωπόνο στην περιοχή σας).

Μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτό το άρθρο προσθέτοντας μια φωτογραφία ή ένα σχόλιο των δικών σας αποστάσεων φύτευσης και αριθμού δένδρων καρυδιάς ανά στρέμμα. 

Γενικές Πληροφορίες για την καρυδιά

Πώς να μεγαλώσετε καρυδιά από σπόρο (καρύδι)

Επαγγελματική καλλιέργεια καρυδιάς- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κλιματικές απαιτήσεις στην καλλιέργεια Καρυδιάς

Απαιτήσεις και Προετοιμασία Εδάφους στην Καλλιέργεια της Καρυδιάς

Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση στην καλλιέργεια της Καρυδιάς

Φύτευση δέντρων καρυδιάς – Αριθμός δένδρων ανά στρέμμα – Αποστάσεις Φύτευσης

Κλάδεμα και Αραίωση στην Καλλιέργεια Καρυδιάς

Απαιτήσεις Καρυδιάς σε Νερό

Λίπανση Καρυδιάς

Συγκομιδή και Απόδοση Καρυδιάς

Εχθροί και Ασθένειες Καρυδιάς

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Καρυδιά

Βιολογικά Καρύδια Τιμή

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.