Φαιά Σήψη στην Kαλλιέργεια της Ροδακινιάς – Αντιμετώπιση στην περιοχή της Πέλλας

Φαιά Σήψη στην Kαλλιέργεια της Ροδακινιάς - Αντιμετώπιση στην περιοχή της Πέλλας
Δέντρα

Ploutos H2020

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο

Μοιράσου το:

Η Φαιά Σήψη (Monilinia spp) είναι από τις βασικότερες ασθένειες και προκαλεί μεγάλες ζημιές στην καλλιέργεια της ροδακινιάς, ιδίως τα τελευταία 3-4 χρόνια. Οι ζημιές προκαλούνται στην καλλιέργεια κυρίως μετά τον Ιούλιο, περίοδο κατά την οποία η διάρκεια της ημέρας αρχίζει να μικραίνει και αυξάνονται τα ποσοστά υγρασίας.

Το πρόβλημα διογκώνεται όταν υπάρχουν και έντονες ή συνεχόμενες βροχοπτώσεις οι οποίες αποτελούν καταλυτικό παράγοντα για την επιδείνωση της ασθένειας. Οι ζημιές αφορούν κυρίως τις μεσοόψιμες και όψιμες ποικιλίες, οι οποίες αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων της περιοχής της Πέλλας και της συγκομιζόμενης ποσότητας.

Αυτό προκαλεί και μεγαλύτερη επιβάρυνση στους παραγωγούς καθώς οι οψιμότερες ποικιλίες έχουν και μεγαλύτερο κόστος παραγωγής εφόσον για αυτές τις ποικιλίες απαιτούνται περισσότεροι ψεκασμοί, αρδεύσεις, καλλιεργητικές φροντίδες κτλ. Η οικονομική ζημιά στους παραγωγούς λοιπόν είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλες ασθένειες της ροδακινιάς. Δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι οι εξής: cyprodinil, fludioxonil, difenoconazole, fluopyram, tryfloxystrobin, tebuconazole, bocalid, pyraclostrobin fenbuconazole κ.α.

Οι σωστές καλλιεργητικές πρακτικές, όπως 1) το καλό κλάδεμα για σωστό αερισμό των δένδρων, 2) η ακρίβεια στην άρδευση ώστε να μην δημιουργούμε συνθήκες υπερβολικής υγρασίας στο αγροτεμάχιο, 3) η ελεγχόμενη λίπανση κυρίως όσον αφορά την χρήση του αζώτου το οποίο και δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στην ασθένεια και 4) η έγκαιρη φυτοπροστευτική κάλυψη της καλλιέργειας, είναι μερικές βασικές αρχές για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ασθένειας. 

Η ανάγκη των παραγωγών ροδάκινου στην περιοχή της Πέλλας να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους από την συγκεκριμένη ασθένεια μειώνοντας ταυτόχρονα το υψηλό κόστος παραγωγής, οδήγησε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μανδάλου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» στην υιοθέτηση ενός συστήματος ευφυούς γεωργίας. 

Μέσα λοιπόν από τέτοια συστήματα ευφυούς γεωργίας, οι παραγωγοί θα μπορούν να πετύχουν μια πιο ορθολογική διαχείριση των εισροών, ποιοτικότερα προϊόντα, μειώνοντας ταυτόχρονα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειας τους. Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν, για παράδειγμα, μετά από μία έντονη βροχόπτωση το ποσοστό του νερού που υπάρχει στο έδαφος, ώστε να ξέρουν πότε θα πρέπει να αρδεύσουν ξανά, διαδικασία, η οποία σχετίζεται και με τη λίπανση καθώς και πότε οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη μιας ασθένειας, ώστε να πραγματοποιήσουν μια έγκαιρη και έγκυρη φυτοπροστατευτική εφαρμογή.

Πιο συγκεκριμένα οι παραγωγοί υιοθέτησαν το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό έργο Ploutos. Ειδικότερα το σύστημα gaiasense:

  1. Βοηθάει στο να επιτευχθεί η ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης. Πραγματοποιούνται στοχευμένες αρδεύσεις τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της καλλιέργειας την δεδομένη στιγμή. 
  2. Δίνει τριήμερη πρόγνωση του καιρού συγκεκριμένα για την περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιο και στέλνει ειδοποιήσεις  για τα καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν στην περιοχή 48 ώρες πριν εφαρμοστούν. Εξαιρετικά σημαντικό είναι στη περίπτωση του προγραμματισμού των αρδεύσεων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αν μετά την άρδευση ακολουθήσει βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή των καρπών μέσα σε ελάχιστες ημέρες.
  3. Παρέχει στον παραγωγό πληροφορίες για τις ανάγκες του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά. Αφού γίνει ανάλυση του εδάφους, ο παραγωγός λαμβάνει οδηγίες σχετικά με τα στοιχεία που βρίσκονται σε έλλειψη ή υπερεπάρκεια στο αγροτεμάχιο του. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αποφυγή υποβάθμισης του εδάφους. 
  4. Δείχνει πότε οι συνθήκες που επικρατούν στην καλλιέργεια είναι κατάλληλες για την εμφάνιση της ασθένειας. Επομένως ο παραγωγός πραγματοποιεί στοχευμένους ψεκασμούς, μειώνοντας έτσι χρήση φυτοφαρμάκων.

Τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της υπηρεσίας στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στα ποσοστά που υπολογίστηκαν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις, οι οποίες οφείλονται στην διαφορετικές ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχής αλλά και στις ιδιαιτερότητες του μικροκλίματος. Πιο αναλυτικά η κατανάλωση αρδευτικού νερού σημείωσε μείωση από 36 έως και 70%, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας σε επίπεδα που βοηθούν στη μη δημιουργία συνθηκών για την εμφάνιση της ασθένειας. Ακόμη, η χρήση φυτοφαρμάκων μειώθηκε από 58 έως 65%, πράγμα που δηλώνει ότι οι παραγωγοί προχώρησαν σε στοχευμένους ψεκασμούς χωρίς αυξηθεί ο κίνδυνος προσβολής και χωρίς να υποβαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Τέλος, το όφελος για τους παραγωγούς ήταν διπλό, κατάφεραν να διατηρήσουν την ποιότητα της παραγωγής τους μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής  από 32 έως 39%. 

Συμπερασματικά η αντιμετώπιση της ασθένειας είναι εφικτή ακολουθώντας τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές που προτείνονται από τον σύμβουλο γεωπόνο της περιοχής. Σύμμαχος αποτελεί πλέον και το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, το οποίο συμβάλει στην έγκαιρη προειδοποίηση για την εμφάνιση της ασθένειας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

NEUROPUBLIC AE

Μαριάννα Γκαύρου│ Junior Project Manager – M. Eng. Γεωπόνος

Email: [email protected] 

NOVAPLAN Αγροτικοί Σύμβουλοι  –  Μελέτες – Πιστοποιήσεις

Λιάπουρα Μαρία │M. Sc. Γεωπόνος

Email: [email protected]

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.