Τι είναι ο βιοδείκτης;

Οι βιοδείκτες είναι οργανισμοί (φυτά, μικροοργανισμοί, ζώα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ή την παρατήρηση της κατάστασης υγείας ενός οικοσυστήματος. Οι αλλαγές στην ποικιλομορφία ή τον πληθυσμό τους μπορεί να αντικατοπτρίζουν την ύπαρξη ή την αύξηση της ρύπανσης ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που μπορεί να βλάψει την ισορροπία ενός φυσικού οικοσυστήματος.

Το Lemna sp., ένα γένος υδρόβιων φυτών, είναι ένας κοινός βιοδείκτης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων ενός νέου προϊόντος (λιπάσματος ή φυτοχημικών), προτού πιστοποιηθεί και κυκλοφορήσει στην αγορά.

Οι μέλισσες είναι επίσης βιοδείκτες, καθώς ο πληθυσμός και η δραστηριότητά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του οικολογικού προφίλ μιας συγκεκριμένης περιοχής. Ένα άλλο παράδειγμα βιοδείκτη είναι οι λειχήνες. Αυτά τα φυτά, που ζουν σε επιφάνειες όπως δέντρα, βράχους ή έδαφος, είναι πολύ ευαίσθητα στις τοξίνες του αέρα. Αυτό συμβαίνει επειδή λαμβάνουν τα θρεπτικά συστατικά τους κυρίως από αυτόν. Συνεπώς τα είδη και η ποσότητα των λειχηνών στα δέντρα ενός δάσους μπορούν να μας βοηθήσουν να βγάλουμε συμπέρασμα για την καθαρότητα του αέρα εκεί. Στη φωτογραφία βλέπουμε το Hypnum cupressiforme με κάψουλες (sporangium) που περιέχουν σπόρια, το οποίο αποτελεί επίσης βιοδείκτη για τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία

https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1538-bioindicators

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.