Τι είναι η χλωρή λίπανση;

Αντί να γίνεται εφαρμογή χημικών λιπασμάτων, καλό είναι να τροποποιείται το έδαφος και να αποτρέπεται η διάβρωσή του φυτεύοντας μια καλλιέργεια χλωρής λίπανσης. Η χλωρή λίπανση είναι μια καλλιέργεια που θα αναπτυχθεί γρήγορα ανάμεσα σε δύο εμπορικές καλλιέργειες. Όταν ενσωματωθεί στο έδαφος ή αφεθεί στην επιφάνεια του, θα παράσχει άζωτο και άλλα θρεπτικά συστατικά στην επόμενη καλλιέργεια, θα αυξήσει την οργανική ουσία και την ικανότητα συγκράτησης νερού του εδάφους και θα μειώσει τον πληθυσμό των ζιζανίων. Έτσι, η καλλιέργεια που ακολουθεί την χλωρή λίπανση ωφελείται με πολλούς τρόπους, ενώ η φυσική, χημική και βιολογική ποιότητα του εδάφους βελτιώνεται μακροπρόθεσμα.

Ποια φυτά είναι καλύτερα για χλωρή λίπανση;

Τα καλύτερα φυτά για χλωρή λίπανση είναι πάντα τα ψυχανθή (μηδική, βίκος, φασόλια), η σίκαλη (Lolium sp.), και σε ορισμένες περιπτώσεις η βρώμη, η ελαιοκράμβη και το χειμερινό σιτάρι.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.