Τι είναι η οξίνιση του εδάφους και ποιες είναι οι αιτίες της;

Η οξίνιση του εδάφους είναι η σταδιακή μείωση του pH του με την πάροδο των ετών. Η μείωση αυτή δεν είναι επιθυμητή, γιατί επηρεάζει αρνητικά τις καλλιέργειες, τα αυτόχθονα φυτά και την άγρια ζωή. Το έδαφος και το υπέδαφος γίνονται λιγότερο γόνιμα και λιγότερο φιλικά προς τις καλλιέργειες και τους μικροοργανισμούς. Αν και η οξίνιση του εδάφους θα συνέβαινε φυσικά και αργά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, επιταχύνεται σημαντικά από τη σύγχρονη γεωργία. Πιο συγκεκριμένα, η εκτεταμένη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων με βάση την αμμωνία είναι η κύρια αιτία οξίνισης του εδάφους.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.