Τι είναι η Κυκλική Βόσκηση και τι η Εποχιακή Βόσκηση;

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να λάβουν μέτρα κατά της αποψίλωσης των δασών και της πλήρους καταστροφής της χλωρίδας που μπορεί να προκύψει από την υπερβόσκηση. Ως εκ τούτου, αγοράζουν ή κατασκευάζουν φορητούς φράχτες για να οριοθετήσουν τα ζώα μέσα στο χωράφι και να αποφύγουν την αποψίλωση των δασών από τη βοσκή τους. Σε αυτή την περίπτωση, προωθούν τη λεγόμενη κυκλική βόσκηση. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, χωρίζουν την έκτασή τους σε 5 ή 6 ίσα μέρη και αφήνουν τα ζώα τους να βόσκουν για δύο εβδομάδες μόνο στο ένα μέρος. Στο τέλος δύο εβδομάδων ή νωρίτερα, εάν παρατηρήσουν ότι το 80% της φυτείας τους έχει μειωθεί λόγω της βοσκής, εμποδίζουν την πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο και αφήνουν τα ζώα να βόσκουν σε κάποιο απο τα άλλα μέρη. Μετά από δύο εβδομάδες, εμποδίζουν την πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο και ούτω καθεξής.

Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, ο βοσκότοπος σε όλα τα τμήματα του αγρού θα έχει τον κατάλληλο χρόνο (τουλάχιστον 8-10 εβδομάδες) για να αναπτυχθεί ξανά, να σχηματίσει βαθύτερες ρίζες και να αναπτυχθεί σωστά, χωρίς την απειλή της αποψίλωσης της βλάστησης και της πλήρους καταστροφής. Η εποχιακή βόσκηση αποτελεί παραλλαγή της περιφοράς της βόσκησης. Σε αυτό το παραδοσιακό σύστημα, τα ζώα βόσκουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο της έκτασης βάσει εποχής. 

Τι είναι η συνεχής βόσκηση;

Η συνεχής βοσκή είναι ακριβώς το αντίθετο από την κυκλική βοσκή. Σημαίνει ότι οι αγρότες αφήνουν τα ζώα να βόσκουν ελεύθερα σε όλη τη διαθέσιμη περιοχή. Για να αποφευχθεί η αποψίλωση των δασών από την υπερβόσκηση, η περιοχή πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ενώ ο αριθμός των ζώων πρέπει να είναι σχετικά μικρός.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.