Τι είναι η βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντική;

Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των διαφορετικών ειδών που υπάρχουν σε μια περιοχή και η ποικιλία των οικοσυστημάτων που σχηματίζουν αυτά τα είδη. Η διατήρηση της φυσικής βιοποικιλότητας είναι μια από τις πιο σημαντικές έννοιες της Αειφορίας και της Αειφόρου Γεωργίας. Κάθε οικοσύστημα είναι πιο σταθερό και υγιές όταν περιλαμβάνει τη μέγιστη δεξαμενή γονιδίων των ειδών που υπάρχουν φυσικά σε μια περιοχή, δηλαδή τη μέγιστη βιοποικιλότητα. Αυτή η γενετική διαφοροποίηση δίνει στο οικοσύστημα ασφάλεια και δυνατότητα ανάκαμψης από δυσκολίες και κρίσεις. Εάν όλο και περισσότερα είδη μέσα στο οικοσύστημα αρχίσουν να εξαφανίζονται, ολόκληρο το οικοσύστημα εισέρχεται σε μια επικίνδυνη ζώνη. Σε αυτή την περίπτωση, ο πληθυσμός ορισμένων ειδών μειώνεται στο μηδέν, ενώ άλλων ειδών εκτοξεύεται στα ύψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη τροφής, την πείνα και την εξαφάνιση μεγάλου αριθμού ειδών που, στην αρχή της κρίσης, δε φαινόταν ότι θα ήταν τόσο ευάλωτα.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.