Τι είναι η Βιομηχανική Γεωργία;

Η Βιομηχανική Γεωργία είναι το μοντέλο εντατικής και ανταγωνιστικής γεωργίας που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες. Η Βιομηχανική Γεωργία χαρακτηρίζεται από μεγάλα αγροκτήματα που παράγουν την ίδια καλλιέργεια χρόνο με το χρόνο με εκτεταμένη χρήση χημικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επίτευξη της μέγιστης απόδοσης με κάθε κόστος είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία στη Βιομηχανική Γεωργία. Σε αυτές τις μονοκαλλιέργειες, τα τοπικά οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα υποφέρουν, ενώ το έδαφος και άλλοι φυσικοί πόροι εξαντλούνται συνεχώς, κάτι που δεν είναι δίκαιο για τις επόμενες γενιές αγροτών.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.