Τι είναι η Βιοκυκλική Φυτοπονία;

Η Βιοκυκλική Vegan Γεωργία είναι μια νέα προσέγγιση στη βιολογική γεωργία. Αυτή η μορφή καλλιέργειας αποκλείει κάθε εμπορική κτηνοτροφία και σφαγή και δεν χρησιμοποιεί εισροές ζωικής προέλευσης. Οι κύκλοι θρεπτικών συστατικών κλείνουν μέσω συστημάτων λίπανσης κυρίως φυτικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένου του βιοκυκλικού εδαφικού χούμου).

Μέσω της συστηματικής προώθησης της βιοποικιλότητας και της συσσώρευσης χούμου, σε συνδυασμό με την αποφυγή χρήσης συνθετικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, οι βιοκυκλικοί vegan αγρότες συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας του εδάφους, των φυτών, των άγριων ζώων, των ανθρώπων και ολόκληρου του περιβάλλοντος οικοσυστήματος.

Η βιοκυκλική vegan γεωργία δεν είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος καλλιέργειας, αλλά μάλλον μια αρχή που είναι πλήρως συμβατή με μια μεγάλη ποικιλία γεωργικών προσεγγίσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι διάφορες μορφές αναγεννητικής γεωργίας, περμακαλλιέργειας, αγροοικολογίας, αγροδασοκομίας κ.λπ., οι οποίες ενστερνίζονται το αρχικό όραμα της «βιολογικής γεωργίας», ένα όραμα που επίσης εδραιώνεται στη βιοκυκλική φυτοπονία προσέγγιση. Ωστόσο, όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο θεμελιώδης κανόνας που απαγορεύει την κτηνοτροφία και τη χρήση εισροών ζωικής προέλευσης.

Σε μια εποχή που εντείνεται ολοένα και περισσότερο η ευαισθητοποίηση ως προς τα προβλήματα που σχετίζονται με την κτηνοτροφία σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας, όπως η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του εδάφους, η ρύπανση των υδάτων, η απώλεια βιοποικιλότητας, οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια κ.λπ., δημόσια συζήτηση ζητά ολοένα και περισσότερο τη μείωση του αριθμού των ζώων. Μάλιστα, πολλοί αγρότες σκέφτονται να εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία για λόγους οικονομικής βιωσιμότητας.

Επιπλέον, στις μέρες μας λαμβάνει χώρα μια αλλαγή στη σχέση μεταξύ ανθρώπων και ζώων, κυρίως στις νεότερες γενιές. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι η εκμετάλλευση και η θανάτωση ζώων για ανθρώπινη κατανάλωση δεν δικαιολογούνται πλέον από ηθική άποψη. Εδώ, αναπτύσσεται επίσης μια αγορά για επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτής της αυξανόμενης ομάδας καταναλωτών μέσω μιας vegan προσέγγισης της παραγωγής.

Με δεδομένα τα παραπάνω, η Βιοκυκλική Φυτοπονία προσφέρει καθιερωμένες τεχνικές καλλιέργειας με βάση τα φυτά και μια προοπτική προσανατολισμένη στο μέλλον.

Το Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας (Biocyclic Vegan Standard) και η Πιστοποίηση Biocyclic Vegan 

Οι αρχές της Βιοκυκλικής Vegan Γεωργίας ορίζονται στο Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας  (Biocyclic Vegan Standard), ένα ανεξάρτητο βιολογικό πρότυπο που εντάχθηκε στην οικογένεια προτύπων IFOAM το 2017 ως το μοναδικό παγκόσμιο αυτόνομο πρότυπο για vegan βιολογική καλλιέργεια.

Σε συνδυασμό με το Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας, υπάρχει ένα επαγγελματικό σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και ένα Σήμα Ποιότητας Biocyclic Vegan, το οποίο προσφέρει πλήρη διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα αξίας και εγγυάται ότι τα προϊόντα που επισημαίνονται με αυτήν την ετικέτα δεν έχουν παραχθεί μόνο με βιολογικό τρόπο, αλλά και σύμφωνα με τις vegan αρχές.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.