Φύτευση αχλαδιών, αποστάσεις και πληθυσμός δέντρων – Αριθμός αχλαδιών ανά εκτάριο

 Ξεκινάμε σκάβοντας έναν λάκο διαμέτρου και βάθους 63 εκατοστών για κάθε νεαρό δέντρο που σκοπεύουμε να φυτέψουμε. Στη συνέχεια τοποθετούμε προσεκτικά τα δέντρα με γυμνές ρίζες μέσα στις τρύπες και καλύπτουμε με χώμα. Λάβετε υπόψη ότι το σημείο στο οποίο είναι στερεωμένο το μοσχεύμα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 7,5 εκατοστά πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Η προσθήκη λιπάσματος εκείνη τη στιγμή πιθανότατα θα βλάψει τις νεαρές ρίζες των δέντρων, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Μπορούμε να ποτίσουμε και να αρχίσουμε το κλάδεμα των νεαρών δέντρων (για να τους δώσουμε σχήμα) αμέσως μετά τη φύτευση. Πολλοί αγρότες εφαρμόζουν εδαφοκάλυψη γύρω από τον κορμό των δέντρων, αλλά το κομποστ δεν πρέπει να έχει άμεση επαφή με τον κορμό του δέντρου. Αυτή την διαδικασία την κάνουν για να αυξήσουν την ικανότητα συγκράτησης νερού του εδάφους και να περιορίσουν την ανάπτυξη ζιζανίων. Μετά τη φύτευση, πρέπει να τοποθετήσουμε έναν πάσσαλο στήριξης δίπλα σε κάθε νεαρο δέντρο, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ζημιών από τον άνεμο ή άλλες ζημιές.

 

Η απόσταση που αφήνουμε μεταξύ των δέντρων εξαρτάται από την ποικιλία (το τελικό μέγεθος του ώριμου δέντρου) και αν προτιμούμε εκτατική καλλιέργεια. Οι αποστάσεις μεταξύ των σειρών και μεταξύ των δέντρων στη σειρά κυμαίνονται από 7m X 5m έως 1,8m X 1,8m. Το σχέδιο 7m X 5m οδηγεί σε 124 δέντρα ανά στρέμμα. Το σχέδιο 1,8m X 1,8m οδηγεί σε 1210 δέντρα ανά στρέμμα και φυσικά μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση νάνων ποικιλιών. Παλαιότερα, τα αχλαόδεντρα είχαν κατά μέσο όρο διαστάσεις 6m Χ 6m. Αυτό το σχέδιο έδινε 109 δέντρα ανά στρέμμα και χρειαζόταν περίπου 15 χρόνια για να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγή, ενώ σήμερα -με τη χρήση νάνων υποκειμένων- μπορούμε να έχουμε περίπου 810 δέντρα ανά στρέμμα και η μέγιστη παραγωγή μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 7-8 χρόνια.

 

1)Αχλαδιά από σπόρο: Τι πρέπει να γνωρίζετε

2)Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Αχλαδιών

3)Κλάδεμα Καρποφορίας των Αχλαόδεντρων

4)Εδαφικές Απαιτήσεις και Προετοιμασία εδάφους στην Καλλιέργεια Αχλαδιών

5)Πώς να φυτέψετε Αχλαδιές

6)Επαγγελματική καλλιέργεια Αχλαδιάς

7)Καλλιέργεια Αχλαδιάς – Λίπανση

8)Απαιτήσεις άρδευσης στην καλλιέργεια Αχλαδιών

9)Πληροφορίες για την Αχλαδιά

10)Πολλαπλασιασμός και επικονίαση Αχλαδιάς

11)Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την καλλιέργεια Αχλαδιών

12)Απόδοση και συγκομιδή του Αχλαδιού

13)Κλιματικές απαιτήσεις στην καλλιέργεια Αχλαδιού

14)Αχλαδιά σε γλάστρα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.