Πρόσφατα Άρθρα

Global-G.A.P.

Global G.A.P.

Το Global G.A.P. είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο (σε περισσότερες από 120 χώρες) πιστοποιημένο πρότυπο που διασφαλίζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές στο αγρόκτημα. Πρόκειται για μια πιστοποίηση που αφορά τον παραγωγό, […]

Υγιεινή-Τροφίμων

Υγιεινή τροφίμων

Η υγιεινή των τροφίμων αναφέρεται στις εφαρμοζόμενες πρακτικές και τα μέτρα που διασφαλίζουν τον ασφαλή και υγιεινό χειρισμό, την αποθήκευση και τη διανομή των τροφίμων. Περιλαμβάνει τη διατήρηση της καθαριότητας, […]

τροφική-αλυσίδα

Τροφική αλυσίδα

Η τροφική αλυσίδα είναι μια αναπαράσταση της μεταφοράς ενέργειας και θρεπτικών συστατικών σε ένα οικοσύστημα. Κάθε οργανισμός καταναλώνει τον προηγούμενο και καταναλώνεται από τον επόμενο. Δείχνει τις διατροφικές σχέσεις μεταξύ […]

Ανάκληση-Τροφίμων

Ανάκληση τροφίμων

Η ανάκληση τροφίμων αναφέρεται στις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι κατασκευαστές/παραγωγοί ή οι αρχές για την απόσυρση τροφίμων από την αγορά λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους. Η ανάκληση μπορεί […]

Ημερομηνία-ελάχιστης-ανάλωση

Ανάλωση κατά Προτίμηση πριν από

Η “ημερομηνία ελάχιστης διαχειρισιμότητας ή ανάλωση κατά προτίμηση πριν από την κατανάλωση” μπορεί να βρεθεί στη συσκευασία των τροφίμων. Υποδεικνύει τη συνιστώμενη περίοδο κατά την οποία το προϊόν αναμένεται να […]

Ιχνηλασιμότητα-Τροφίμων

Ιχνηλασιμότητα τροφίμων

Η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων αναφέρεται στην ικανότητα παρακολούθησης και εντοπισμού της διακίνησης των τροφίμων και των συστατικών τους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Περιλαμβάνει την καταγραφή και τεκμηρίωση πληροφοριών που […]

Αλυσίδα-εφοδιασμού-τροφίμων

Αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αναφέρεται στο δίκτυο δραστηριοτήτων, διαδικασιών και πόρων που εμπλέκονται στην παραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κατανάλωση τροφίμων. Περιλαμβάνει διάφορα στάδια (από την καλλιέργεια των πρώτων υλών, τη […]

Οι-7-Βασικές-αρχές-της-Ανάλυση-Κινδύνων-και-Κρίσιμων-Σημείων-Ελέγχου-HACCP

Οι 7 Βασικές αρχές της Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)

Η Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points) είναι μια συστηματική μέθοδος για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων για την ασφάλεια […]

επιμόλυνση

Επιμόλυνση

Η επιμόλυνση συμβαίνει όταν επιβλαβείς μικροοργανισμοί ή μολυσματικοί παράγοντες μεταφέρονται από μια επιφάνεια ή ένα τρόφιμο σε ένα άλλο, οδηγώντας στην εξάπλωση παθογόνων μικροοργανισμών και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια […]

ημερομηνία-λήξης

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης στη συσκευασία των τροφίμων υποδεικνύει την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία ένα προϊόν προτείνεται για κατανάλωση ή χρήση. Η κατανάλωση ή η χρήση ενός προϊόντος μετά την […]

Ανάλωση-έως

Ανάλωση έως

Όταν αναγράφεται η φράση “Ανάλωση έως” στη συσκευασία των τροφίμων υποδεικνύει την τελευταία ημερομηνία μέχρι τη οποία πρέπει να καταναλωθεί το προϊόν ώστε να είναι ασφαλές. Βασίζεται σε επιστημονικές δοκιμές […]

κρίσιμα-σημεία-ελέγχου

Τι είναι τα κρίσιμα σημεία ελέγχου κατά την παραγωγή των τροφίμων

Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP) αναφέρονται σε συγκεκριμένα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου με στόχο την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων που θα […]

HACCP-Ανάλυση-Κινδύνων-και-Κρίσιμων-Σημείων-Ελέγχου

HACCP – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου

Το HACCP είναι ένα σύστημα διαχείρισης τροφίμων (κατευθυντήριες γραμμές) που επικεντρώνεται στον εντοπισμό, την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων για τα τρόφιμα (βιολογικών, χημικών και φυσικών) καθώς και στη […]

Τι-είναι-το-κρίσιμο-όριο-στην-ασφάλεια-των-τροφίμων

Τι είναι το κρίσιμο όριο στην ασφάλεια των τροφίμων;

Ένα κρίσιμο όριο στην ασφάλεια των τροφίμων αναφέρεται στα ειδικά κριτήρια που καθορίζονται για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου (CCP) σε μία  (HACCP). Πρόκειται για μια μετρήσιμη τιμή τα όρια της […]

Ακεραιότητα-τροφίμων

Ακεραιότητα τροφίμων

Η ακεραιότητα των τροφίμων ορίζεται ως μια συνθήκη στην οποία τα τρόφιμα είναι ασφαλή για κατανάλωση από άποψη ασφάλειας, ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και αυθεντικότητας σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας […]

Αμυνα-Προστασία-τροφίμων

Άμυνα – Προστασία τροφίμων

Η άμυνα (ή αλλιώς προστασία τροφίμων από κακόβουλες ενέργειες) αναφέρεται στα προληπτικά μέτρα και τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι βιομηχανίες και οι διανομείς τροφίμων για την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας […]

Απάτη και νοθεία στα τρόφιμα

Απάτη και νοθεία στα τρόφιμα

Η απάτη και νοθεία στα τρόφιμα είναι η σκόπιμη και παραπλανητική χειραγώγηση ή παραποίηση των τροφίμων με στόχο την απόκτηση οικονομικών οφελών, την παραπλάνηση των καταναλωτών ή την αποφυγή ρυθμιστικών […]

Ασφάλεια Τροφίμων

Ασφάλεια τροφίμων

Η ασφάλεια τροφίμων αναφέρεται στις πρακτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κατανάλωση) με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα είναι απαλλαγμένα […]