Η προσωπική υγιεινή είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την πρόληψη οποιουδήποτε από τους 3 τύπους επιμόλυνσης. Πριν από την είσοδο στις περιοχές παραγωγής, οι καλλιεργητές πρέπει να πλένουν σωστά τα χέρια τους και να χρησιμοποιούν τακτικά απολυμαντικά χεριών. Όταν έχουμε συμπτώματα μιας ασθένειας, καλό είναι να μην εισερχόμαστε στην εγκατάσταση παραγωγής. Επίσης, οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν σωστά ρούχα, γάντια και να έχουν κομμένα και καθαρά νύχια. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Οι τουαλέτες πρέπει να είναι καθαρές, πλήρως τροφοδοτούμενες και να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το χωράφι. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά το πόσιμο νερό για παθογόνους μικροοργανισμούς. Τέλος, η εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των εργαζομένων είναι το κλειδί για τη διατήρηση ενός καθαρού χώρου εργασίας και την πρόληψη κάθε επιμόλυνσης των τροφίμων. Ιδανικά κάθε εργαζόμενος καλό θα ήταν να έχει βασικές δεξιότητες πρώτων βοηθειών.

ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κατανόηση των κινδύνων επιμόλυνσης

Επιλογή Καλλιέργειας και Χωραφιού, Προετοιμασία Εδάφους

Από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή

Κτηνοτροφία και GAP

Προσωπική Υγιεινή και GAP

Αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (σωστή αποθήκευση και μεταφορά)

 

 

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.