Το ρύζι είναι ένα ανθεκτικό φυτό και μπορεί να αναπτυχθεί σε σχεδόν όλους τους τύπους εδάφους. Όσο ποτίζεται επαρκώς (είτε με άρδευση, είτε με βροχοπτώσεις), μπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε διαφορετικούς τύπους εδαφών. Ωστόσο, δεδομένου ότι αναμένουμε καλή απόδοση από το χωράφι μας, πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος, ώστε να μπορεί να καλωσορίσει είτε τα νεαρά φυτά ρυζιού (μέθοδο μεταφύτευσης),  είτε τους προ-επωασμένους σπόρους (μέθοδος απευθείας σποράς στο χωράφι).

Πρώτα απ όλα, οι ορυζώνες πρέπει να καθαρίζονται από τα ζιζάνια και τα ανεπιθύμητα υλικά. Πολλοί καλλιεργητές οργώνουν το χωράφι. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, το σβάρνισμα τους βοηθά να σπάσουν συσσωματώματα του εδάφους σε μικρότερα μέρη. Η επαναφορά του εδάφους σε εντελώς επίπεδη μορφή με τη χρήση ειδικού λέιζερ είναι επίσης μια πολύ συνηθισμένη τακτική των επαγγελματιών καλλιεργητών ρυζιού.

Λάβετε υπόψη ότι κάθε χωράφι είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές ανάγκες. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν τοπικό αδειούχο γεωπόνο για να διαμορφώσετε ένα ορθολογικό σχέδιο προετοιμασίας χωραφιού.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι προετοιμασίας γης, υγρής προετοιμασίας και ξηρής προετοιμασίας.

Υγρή Προετοιμασία

Η υγρή προετοιμασία είναι μια επιλογή για τα χωράφια των ορεινών και  πεδινών περιοχών. Αυτή η μέθοδος απαιτεί μεγάλη ποσότητα νερού για την προετοιμασία του χωραφιού, ενόψει της προσεχούς καλλιέργειας. Με αυτή τη μέθοδο, το έδαφος μπορεί να οργωθεί επαρκώς σε κατάσταση υγρασίας. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα παρακάτω βήματα για την προετοιμασία του χωραφιού με αυτή τη μέθοδο.

Βήμα 1ο: Κατασκευή των αναχωμάτων. Σε γενικές γραμμές, τα αναχώματα ή αυλάκια, βοηθούν το χωράφι να συγκρατεί το νερό από τις βροχοπτώσεις. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αυλάκια 19×12 ίντσες (50×30 cm) σε όλο το χωράφι. Πολλοί καλλιεργητές ρυζιού αναφέρουν ότι κάθε κανάλι έχει ύψος 1,1-1,9 ίντσες (3-5 cm). Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα νερού κατά τη διάρκεια των βροχερών περιόδων.

Βήμα 2ο: Άρδευση. Μετά την κατασκευή των καναλιών νερού, πολλοί καλλιεργητές αρδεύουν το χωράφι τουλάχιστον για μια εβδομάδα. Αυτό βοηθά το έδαφος να γίνει ομαλό, μαλακό και έτοιμο για όργωμα.

Βήμα 3ο: Διαδικασίες οργώματος. Μπορούμε να οργώσουμε το χωράφι, εφόσον το έδαφος αρδεύεται επαρκώς. Όταν το έδαφος είναι αρκετά υγρό, συνήθως είναι έτοιμο για όργωμα.

Βήμα 4ο: Πλημμύρισμα του χωραφιού. Μετά το όργωμα, οι καλλιεργητές ρυζιού πλημμυρίζουν συχνά το χωράφι για περίπου 2 εβδομάδες.

Βήμα 5ο: Δευτερεύουσες διαδικασίες οργώματος. Αυτό το βήμα εκτελείται συχνά τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το πρώτο όργωμα. Περιλαμβάνει δημιουργία νερόλακκων στο χωράφι και όργωμα. Οι λάκκοι μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση περιστρεφόμενων τροχών και μηχανές οργώματος (φρέζα). Το έδαφος γίνεται λασπώδες. Η συντήρηση και η διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών του εδάφους μπορούν, σε πολλές περιπτώσεις  να επιτευχθούν με αυτή τη μέθοδο. Στη συνέχεια, μπορούμε να οργώσουμε ξανά το χωράφι,  2-3 φορές σε ένα χρονικό διάστημα 5-7 ημερών.

Βήμα 6ο: Ισοπέδωση Χωραφιού. Το τελικό στάδιο της υγρής προετοιμασίας λαμβάνει χώρα δύο περίπου ημέρες πριν από τη φύτευση. Τρακτέρ ή ζώα μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Μια ξύλινη σανίδα, προσαρτημένη στο ζώο, ισοπεδώνει όλο το χωράφι, καθώς το ζώο το διασχίζει σε όλο το μήκος του. Με αυτόν τον τρόπο, το έδαφος μπορεί να γίνει και πάλι επίπεδο. Η ομαλή επιφάνεια του εδάφους είναι απαραίτητη για την κατάλληλη ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Ξηρή Προετοιμασία

Η ξηρή προετοιμασία είναι μια επιλογή τόσο για πεδινές όσο και για ορεινές εκτάσεις. Αυτό το είδος προετοιμασίας χρειάζεται λιγότερο νερό. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα παρακάτω βήματα για την προετοιμασία του χωραφιού.

Βήμα 1ο: Κατασκευή αναχωμάτων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα αναχώματα (αυλάκια), βοηθούν το έδαφος να συγκρατεί το νερό από τις βροχοπτώσεις. Μπορούμε να κατασκευάσουμε αυλάκια 19×12 ίντσες (50×30 cm) σε όλο το χωράφι. Κάθε κανάλι έχει συνήθως ύψος 1,1-1,9 ίντσες (3-5 cm). Ο σκοπός εδώ είναι να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα νερού κατά τη διάρκεια των βροχερών περιόδων.

Βήμα 2ο: Διαδικασίες οργώματος. Μπορούμε να οργώσουμε την καλλιέργεια, εφόσον  το έδαφος αρδεύεται επαρκώς.

Βήμα 3ο: Δευτερεύουσες διαδικασίες οργώματος. Οι αγρότες συχνά οργώνουν ξανά το χωράφι με μία φρέζα.

Βήμα 4ο: Ισοπέδωση χωραφιού. Σε αυτή τη μέθοδο, έχουμε μικρή ποσότητα νερού στο χωράφι. Κανονικά, σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μια ξύλινη σανίδα για να ισοπεδώσει το χωράφι. Αντ’ αυτού, συνήθως χρησιμοποιείται η ισοπέδωση με λέιζερ. Η ομαλή επιφάνεια του εδάφους είναι απαραίτητη για την καλή ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Βήμα 5ο: Έλεγχος ζιζανίων. Ένας κοινός τρόπος για να αποφευχθεί η ανάπτυξη των ζιζανίων είναι να τα αφήσουμε να αναπτυχθούν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Μετά την εμφάνισή τους, οι γεωργοί χρησιμοποιούν συχνά ζιζανιοκτόνα (ζητήστε πάντα τις συμβουλές ενός τοπικού αδειούχου γεωπόνου, πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε φυτοπροστατευτικό προϊόν). Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τυχόν παράπλευρες επιδράσεις του ζιζανιοκτόνου στο περιβάλλον.

Το φυτό του Ρυζιού- Πληροφορίες και Χρήσεις

Πώς να καλλιεργήσουμε Ρύζι. Πλήρης Οδηγός Καλλιέργειας Ρυζιού από τη Σπορά έως τη Συγκομιδή

Προετοιμασία Εδάφους και Χωραφιού στην Καλλιέργεια Ρυζιού

Φύτευση Ρυζιού, Απoστάσεις Σποράς – Ποσότητα Σποράς Ρυζιού

Διαχείριση Θρεπτικών Ουσιών σε Καλλιέργειες Ρυζιού – Λίπανση φυτών ρυζιού

Παράσιτα και Ασθένειες στην καλλιέργεια του Ρυζιού

Συγκομιδή Ρυζιού, Απόδοση ανά Εκτάριο και Αποθήκευση

Έχετε εμπειρία στην καλλιέργεια ρυζιού; Παρακαλούμε μοιραστείτε την εμπειρία, τις μεθόδους και τις πρακτικές σας στα παρακάτω σχόλια. Όλο το περιεχόμενο που θα προσθέσετε θα αναθεωρηθεί σύντομα από τους Γεωπόνους μας. Μόλις εγκριθεί, θα προστεθεί στο Wikifarmer.com και θα επηρεάσει θετικά χιλιάδες νέους και έμπειρους αγρότες σε όλο τον κόσμο.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.