Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση των Δέντρων Κερασιάς

Πολλαπλασιασμός Κερασιάς

Όπως πολλά δημοφιλή οπωροφόρα δέντρα, έτσι και η κερασιά πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό. Ωστόσο, οι κερασιές μπορούν να πολλαπλασιαστούν και με σπόρους, αλλά συνήθως αυτό δεν συνίσταται για πολλούς λόγους. Γενικά, δενδρύλλια ηλικίας 1-2 ετών (οι σπόροι των οποίων είχαν σπαρθεί το φθινόπωρο) χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα για εμβολιασμένα δέντρα. Τα δέντρα που ξεκινούν από σπόρους χρειάζονται συνήθως 10 χρόνια για να παράξουν καρπούς. Για τον λόγο αυτό, οι καλλιεργητές προτιμούν να χρησιμοποιούν την μέθοδο του εμβολιασμού. Το δέντρο της κερασιάς μπορεί να ωφελήσει τους παραγωγούς με δύο τρόπους, αφού συνδυάζει δύο υγιείς ιστούς, το υποκείμενο και το εμβόλιο (scion=το υγιές κομμάτι δέντρου που κόβεται απο την κύρια ποικιλία, με διάμετρο έως 0,5-1 in ή 1,3-2,5 cm). Στα φυτώρια, κυρίως σε περιοχές με εύκρατο κλίμα, οι κερασιές εμβολιάζονται με απλό εγκεντρισμό ή με έναν εξειδικευμένο τύπο εμβολιασμού που ονομάζεται καθιστός ή επικαθήμενος ενοφθαλμισμός (chip budding). Από την κύρια ποικιλία θα αναπτυχθούν τα ανώτερα μέρη του φυτού (ο κορμός του δέντρου, τα κλαδιά, τα φύλλα και οι καρποί). Από την άλλη, το υποκείμενο θα δώσει το ριζικό σύστημα της εμβολιασμένης κερασιάς. Η ποικιλία του υποκείμενου θα πρέπει να βοηθά την κύρια ποικιλία να αντιμετωπίσει τις όποιες δυσκολίες συναντήσει στο έδαφος (εδαφογενή παθογόνα, πλημμύρες κ.λπ.).

Ορισμένοι καλλιεργητές ή φυτώρια μπορεί να χρησιμοποιούν αγριοκερασιά ή μαχαλέπι ως υποκείμενα. Η \κερασιά που έχει εμβολιαστεί σε υποκείμενο άγριας κερασιάς είναι συνήθως ψηλότερη από το μέσο δέντρο κερασιάς και κανονικά ξεκινά την παραγωγή 6-8 χρόνια μετά τον εμβολιασμό. Είναι ανθεκτική στον παγετό και μπορεί να παράγει καρπούς για 50 χρόνια. Αντίθετα, οι κερασιές με υποκείμενο το μαχαλέπι ξεκινούν την παραγωγή τους 3-4 χρόνια μετά τον εμβολιασμό. Μπορούν να ανεχθούν τον παγετό και την ξηρασία, αλλά είναι ευαίσθητες στην υψηλή υγρασία. Συνήθως παράγουν καρπούς για περίπου 25 χρόνια. Τέλος, συνηθίζεται μεταξύ των καλλιεργητών να εμβολιάζουν κερασιές στα λεγόμενα νάνα υποκείμενα. Μερικά κοινά υποκείμενα γλυκών κερασιών είναι:

  • Mazzard (P. avium). Έχει καλή συμβατότητα με σχεδόν όλες τις εμπορικές ποικιλίες κερασιού και είναι ανθεκτικό στο κρύο.
  • Μαχαλέπι (P. mahaleb). Συνήθως επιλέγεται λόγω της αντοχής του στην ξηρασία.
  • Gisela 5, Gisela 6 (P. cerasus x P. canescens), Gisela 12 (P. cerasus x P. canescens). Και τα 3 δίνουν μικρές κερασιές ύψους έως περίπου 2,5 μέτρα (8 πόδια). Τα δέντρα αυτά μπορεί να χρειαστούν στήριξη, ειδικά σε περιοχές που εκτίθενται σε πολύ ισχυρούς ανέμους. Οι ποικιλίες γλυκού κερασιού που εμβολιάζονται σε υποκείμενα Gisela 5 και 6 μπορούν να αρχίσουν να αποδίδουν ήδη από τον 3ο χρόνο. Είναι λίγο λιγότερο ανεκτικές στον βακτηριακό καρκίνο από αυτές που έχουν εμβολιαστεί σε Mazzard, ενώ παρουσιάζουν διάφορα επίπεδα ανοχής στον ιό νανισμού των πυρηνόκαρπων (PDV) και στην νεκρωτική δακτυλιακή κηλίδωση (PNRSV).
  • Colt (P. avium x P. pseudocerasus). Είναι καλύτερο για οπωρώνες με τυπική πυκνότητα. Δίνει ζωηρά δέντρα που χρειάζονται άρδευση, αφού είναι σχετικά ευαίσθητα σε ξηρά εδάφη. Επίσης, είναι ευαόσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα. Ωστόσο, προτιμάται στην Καλιφόρνια λόγω της αντοχής του στην νόσο CSP, στη φυτόφθορα και στον βακτηριακό καρκίνο.
  • F 12/1 (P. avium). Μερικές φορές χρησιμοποιείται αντί για Mazzard, επειδή είναι πιο ανθεκτικό στον βακτηριακό καρκίνο.
  • Maxma 14 (P. mahaleb x P. avium). Χρησιμοποιείται ευρέως στη Γαλλία, είναι ανθεκτικό στα ασβεστολιθικά εδάφη και στην έλλειψη σιδήρου. Δεν είναι πολύ κατάλληλο για φυτείες πολύ υψηλής πυκνότητας.
  • Krymsk 5 ή VSL 2 (P. fruticosa x P. lannesiana), ημι-νάνο υποκείμενο, προσαρμοσμένο σε ένα ευρύ φάσμα εδαφών (ακόμη και σε βαριά εδάφη) και ψυχρά κλίματα
  • Krymsk 6 ή LC 52 ((P. cerasus x (P. cerasus x P. maackii)). Έχει τα πλεονεκτήματα του προηγούμενου αλλά δίνει ένα δέντρο μικρότερο 75-80% σε μέγεθος. Και το Krymsk είναι ευαίσθητο στους ιούς PDV και PNRSV.

Επικονίαση κερασιών

Η επικονίαση είναι μια από τις πιο κρίσιμες διαδικασίες και είναι απαραίτητη για καλής ποιότητα και ποσότητας κεράσια. Μια καλή απόδοση μπορεί να επιτευχθεί όταν το 21-32% των ανθέων του δέντρου γονιμοποιηθούν και δέσουν καρπούς. Δεδομένου ότι οι περισσότερες δημοφιλείς ποικιλίες γλυκών κερασιών δεν είναι αυτογονιμοποιούμενες, απαιτείται συαροεπικονίαση μεταξύ συμβατών ποικιλιών με τη βοήθεια επικονιαστών (π.χ. μελισσών). Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες ποικιλίες ξινών κερασιών είναι αυτογονιμοποιούμενες (π.χ. North Star, Balaton, Meteor, Montmorency, English Morello, Early Richmond, Nanking και Hansen Bush Cherry). Οι έμπειροι καλλιεργητές κερασιών ισχυρίζονται ότι οι μέλισσες είναι τα καλύτερα έντομα-επικονιαστές, επειδή μπορούν να διευκολύνουν τη σταυροεπικονίαη των κερασιών.

Οι κερασιές συνήθως ανθίζουν την άνοιξη και η περίοδος ανθοφορίας μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Κατά γενικό κανόνα, η ανθοφορία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες: η μέση περίοδος ανθοφορίας μπορεί να είναι έως και 25 ημέρες, αλλά κάθε λουλούδι παραμένει ανοιχτό για 7-8 ημέρες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι καλλιεργητές φυτεύουν συχνά μια σειρά δέντρων της ποικιλίας επικονιαστή για κάθε τρεις σειρές της κύριας ποικιλίας. Εάν η ποικιλία επικονιαστή έχει εμπορικό ενδιαφέρον, μπορεί να φυτευτεί σε μεγαλύτερη στον οπωρώνα.

  • Ασύμβατες ποικιλίες γλυκών κερασιών είναι οι: Bing, Lambert, Royal Ann/Napoleon.
  • Αυτογονιμοποιούμενες ποικιλίες (universal pollinators) γλυκών κερασιών είναι οι: Index, Lapins, Skeena, Sweetheart, Sonata, Symphony, Sunburst, BlackGold, WhiteGold, Stella, Van, Rainier και Bing. Όταν συνδυάστηκαν οι ποικιλίες Stella και Bing, καταγράφηκαν κάποια προβλήματα (μειωμένο βαθμό γονιμοποίησης).

Λόγω της μη συγχρονισμένης ανθοφορίας, μια ποικιλία επικονιαστή συνήθως δεν εξασφαλίζει επαρκή σταυροεπικονίαση. Ως εκ τούτου, συνίσταται πάντα να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ανθοφορίας και να χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές ποικιλίες-επικονιαστές (συνήθως μία πρώιμη και μία όψιμη ποικιλία). Ως αποτέλεσμα, η ανθοφορία αυτών των δύο ποικιλιών θα καλύπτει επαρκώς την περίοδο ανθοφορίας της κύριας ποικιλίας και επομένως θα διασφαλιστεί η επιτυχημένη ασταυροεπικονίαση.

Οι περισσότεροι παραγωγοί κερασιών αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό δυνατές και υγιείς αποικίες μελισσών (συνεργασία με μελισσοκόμους), οι οποίες εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή σταυροεπικονίαση. Απαιτείται συνήθως μεγάλος πληθυσμός μελισσών (5-7 ισχυρές αποικίες ανά εκτάριο) μέσα στον οπωρώνα. Εκτός από τις κοινές μέλισσες και άλλα γηγενή/άγρια ​​είδη μελισσών μπορούν να χρησιμεύσουν ως επικονιαστές κερασιών (πχ, Osmia lignaria, Osmia cornifrons). 

Επιπλέον, οι καλλιεργητές θα πρέπει να ενισχύουν την δραστηριότητα των μελισσών και την επίσκεψή τους στα άνθη της κερασιάς αφαιρώντας όλα τα ανταγωνιστικά ανθισμένα ζιζάνια από το χωράφι κατά την περίοδο της ανθοφορίας της κερασιάς. Διαφορετικά, οι μέλισσες θα αποσπαστούν και πιθανότατα θα επισκεφθούν τα ανθισμένα ζιζάνια. Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας να αποφεύγεται η χρήση φυτοφαρμάκων κατά την ανθοφορία των δέντρων όταν υπάρχουν μέλισσες στον οπωρώνα. Οι παραγωγοί συνίσταται να ενημερώνουν τους γείτονες-παραγωγούς όταν έχουν αποικίες μελισσών μέσα στον οπωρώνα τους και να τους ζητάνε να μην ψεκάζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/και με δυνατούς ανέμους, γιατί το προϊόν (σταγονίδια) μπορεί εύκολα να μεταφερθεί. Τέλος, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι θα μικρύνουν την περίοδο ανθοφορίας και θα επιδεινώσουν την επικονίαη και, κατά συνέπεια, την καρποφορία των δέντρων. Παρόμοια προβλήματα θα προκύψουν και όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες κατά την ανθοφορία.

Βιβλιογραφία

https://plantvillage.psu.edu/topics/cherry-including-sour/infos

https://sites.psu.edu/propagationisland/grafting-cherry-trees/

https://www.canr.msu.edu/nwmihort/uploads/files/10_New%20cherries%20and%20new%20propagation%20methods.pdf

http://treefruit.wsu.edu/web-article/cherry-rootstocks/

https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/kw52j840j

https://www.jstor.org/stable/42882539

https://www.canr.msu.edu/cherries/horticulture/pollination

https://hortnews.extension.iastate.edu/faq/do-i-need-plant-more-one-cherry-tree-pollination-and-fruit-set

http://treefruit.wsu.edu/web-article/sweet-cherry-pollination/

https://extension.colostate.edu/docs/pubs/garden/07002.pdf

Κεράσια: Πληροφορίες, Διατροφική Αξία & Οφέλη για την Υγεία

Πληροφορίες για την Κερασιά

10 Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες για τα Κεράσια που πιθανόν δεν γνωρίζετε

Επαγγελματική Καλλιέργεια Κερασιάς

Απαιτήσεις Εδάφους, Προετοιμασία Εδάφους και Φύτευση Κερασιών

Απαιτήσεις Άρδευσης στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση των Δέντρων Κερασιάς

Κλάδεμα διαμόρφωσης, Κλάδεμα καρποφορίας και Αραίωμα στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Λίπανση στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Συγκομιδή και Απόδοση στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Χονδρική Αγορά Κερασιών 

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.