Πολλαπλασιασμός και επικονίαση Αχλαδιάς

Πολλαπλασιασμός αχλαδιάς

Όπως στα περισσότερα οπωροφόρα δέντρα, οι σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας προτείνουν τον πολλαπλασιασμό της αχλαδιάς με εμβολιασμό. Αν ξεκινήσουμε αχλαδιές από σπόρους μιας γνωστής ποικιλίας, τα δέντρα αυτά θα δώσουν καρπούς σε 7-10 χρόνια, ενώ οι συγκομιζόμενοι καρποί θα διαφέρουν σημαντικά από τους αρχικούς καρπούς σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και εμφάνιση. Κατά συνέπεια, οι επαγγελματίες καλλιεργητές αχλαδιών επιλέγουν εμβολιασμένα υποκείμενα προκειμένου να επιτύχουν ομοιομορφία και ποιότητα του προϊόντος. Με λίγα λόγια, οι επαγγελματίες καλλιεργητές αχλαδιάς φυτεύουν μια αχλαδιά που αποτελεί συνδυασμό δύο διαφορετικών φυτικών ιστών, του υποκειμένου και του μοσχεύματος. Το υποκείμενο είναι το κατώτερο τμήμα του δέντρου και παράγει το ριζικό σύστημα. Το υποκείμενο καθορίζει επίσης το τελικό ύψος του δέντρου και μπορεί να προστατεύσει ολόκληρο το δέντρο από ασθένειες που μεταδίδονται από το έδαφος, αλλά και να του προσδώσει ιδιότητες όπως η ανθεκτικότητα στην ξηρασία και τα αλατούχα εδάφη. Το μόσχευμα παράγει το ανώτερο τμήμα του δέντρου και φυσικά καθορίζει τα χαρακτηριστικά του καρπού. Τόσο το υποκείμενο όσο και το μοσχεύμα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά και να είναι συμβατά μεταξύ τους, καθώς το καθένα από αυτά μπορεί να οδηγήσει σε κακή παραγωγή. 

 

Επικονίαση αχλαδιάς

Οι περισσότερες ποικιλίες αχλαδιάς δεν είναι αυτογόνιμοποιούμενες. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα δέντρα χρειάζονται γονιμοποίηση από δέντρα διαφορετικής ποικιλίας προκειμένου να καρποφορήσουν. Ακόμη και οι αυτογόνιμοποιούμενες ποικιλίες αχλαδιάς αναφέρεται ότι παράγουν υψηλότερες αποδόσεις όταν φυτεύεται σε κοντινή απόσταση ένα δέντρο-ποικιλία επικονιαστής. Οι καλλιεργητές αχλαδιών συχνά φυτεύουν ποικιλίες-επικονιαστές που είναι συμβατές και ανθίζουν σχεδόν την ίδια εποχή με τις εμπορικές ποικιλίες. Είναι επίσης σημαντικό να τοποθετούνται οι ποικιλίες-επικονιαστές σε διαφορετικά σημεία του οπωρώνα, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής σταυρογονιμοποίηση.

 

Οι αχλαδιές χρειάζονται τις μέλισσες σε μεγάλο ποσοστό προκειμένου να επιτευχθεί επικονίαση και καρπόδεση. Σε εμπορικές εκμεταλλεύσεις, η τοποθέτηση 3 κυψελών ανά 2,5 στρέμματα οπωρώνα έχει διαπιστωθεί ότι είναι ωφέλιμη, αν όχι απαραίτητη.

 

1)Αχλαδιά από σπόρο: Τι πρέπει να γνωρίζετε

2)Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Αχλαδιών

3)Κλάδεμα Καρποφορίας των Αχλαόδεντρων

4)Εδαφικές Απαιτήσεις και Προετοιμασία εδάφους στην Καλλιέργεια Αχλαδιών

5)Πώς να φυτέψετε Αχλαδιές

6)Επαγγελματική καλλιέργεια Αχλαδιάς

7)Καλλιέργεια Αχλαδιάς – Λίπανση

8)Απαιτήσεις άρδευσης στην καλλιέργεια Αχλαδιών

9)Πληροφορίες για την Αχλαδιά

10)Πολλαπλασιασμός και επικονίαση Αχλαδιάς

11)Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την καλλιέργεια Αχλαδιών

12)Απόδοση και συγκομιδή του Αχλαδιού

13)Κλιματικές απαιτήσεις στην καλλιέργεια Αχλαδιού

14)Αχλαδιά σε γλάστρα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

15.) Αχλάδια σε Τιμές Χονδρικής 

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.