Πολιτική απορρήτου

Α. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και τους παρόντες όρους.

Β. Η Wikifarmer συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Wikifarmer είναι τα ακόλουθα:

 1. Συλλέγουμε τα στοιχεία του ονοματεπώνυμού σας με σκοπό α) την εγγραφή καθενός από τους χρήστες στις υπηρεσίες μας και τη δυνατότητα εκτέλεσης της παραγγελίας σας, β) την τιμολόγηση των υπηρεσιών από τους πωλητές και την Wikifarmer κατά περίπτωση και γ) την εκτέλεση πληρωμών από τους χρήστες.
 2. Ο κωδικός πρόσβασης χρήστη που επιλέγεται από κάθε χρήστη της ιστοσελίδας: Για τους σκοπούς της εγγραφής στην Ιστοσελίδα μας, ως προϋπόθεση για την εγγραφή και επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.
 3. Ταχυδρομική διεύθυνση: συλλέγουμε τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας ή εργασίας του πωλητή και του αγοραστή για τους σκοπούς της χρέωσης και της δυνατότητας εκτέλεσης και αποστολής οποιωνδήποτε παραγγελιών από τον πωλητή στον αγοραστή, καθώς και για οποιαδήποτε ταχυδρομική επικοινωνία μαζί σας.
 4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: συλλέγουμε τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας ή εργασίας του πωλητή και του αγοραστή για σκοπούς χρέωσης και για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε και να αποστείλουμε οποιεσδήποτε παραγγελίες από τον πωλητή στον αγοραστή, καθώς και για οποιαδήποτε ταχυδρομική επικοινωνία μαζί σας.
 5. Αριθμοί τηλεφώνων επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα στοιχεία τηλεφώνου κάθε χρήστη, με σκοπό την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, σε περίπτωση που απαιτείται για καλύτερη εξυπηρέτηση, τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών ή/και την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων ή/και την επικοινωνία με κάθε χρήστη σε περίπτωση ανάγκης.
 6. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, συλλέγουμε τα φορολογικά τους στοιχεία (αριθμός ΦΠΑ, Δ.Ο.Υ., δραστηριότητα και διεύθυνση) με σκοπό την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, καθώς και για τον έλεγχο της νομιμότητας της λειτουργίας τους.
 7. Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική συσκευή σας, καθώς και την παρακολούθηση της τοποθεσίας σας: Συλλέγουμε τη διεύθυνση IP του ιστότοπού σας, τον τύπο της συσκευής σας, καθώς και την τοποθεσία σας μέσω αυτής, εάν έχετε συναινέσει ρητά στην παρακολούθηση της τοποθεσίας σας.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από την Wikifarmer μόνο όταν συνδέεται ο κάθε χρήστης. Εάν ο χρήστης επιλέξει να συνδεθεί στον ιστότοπό μας μέσω του Facebook, η Wikifarmer συλλέγει μόνο το δηλωμένο όνομα χρήστη του χρήστη Facebook.

Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της Wikifarmer συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τους ιστότοπους που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης του και σχετικά με τους συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που μπορεί να επιλέγει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας Wikifarmer. Αυτή η συσχέτιση γίνεται μέσω διαφημίσεων Google, remarketing, παρακολούθησης μετατροπών, διαφημίσεων Facebook για παρακολούθηση μετατροπών.

Σε περίπτωση που οι χρήστες της ιστοσελίδας Wikifarmer κατευθύνονται σε ιστότοπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (συνδέσμων, υπερσυνδέσμων, banners), το Wikifarmer δεν είναι υπεύθυνο για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν.

Γ. Υποχρέωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι η μη παροχή τους θα μας εμποδίσει να παρέχουμε σωστά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να εκπληρώνουμε τις παραγγελίες.

Κατ’ εξαίρεση, η μη παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των πληροφοριών σας με σκοπό την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου Wikifarmer, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επηρεάσει την παροχή των υπηρεσιών από εμάς.

Δ. Ποιος άλλος είναι ο αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων;

Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της Wikifarmer που είναι υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών σε εσάς, αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις που διασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή εκτός από τον σκοπό της διαβίβασης όπως περιγράφεται παραπάνω.

Επιπλέον, για την παροχή των υπηρεσιών μας, τα προσωπικά δεδομένα κάθε αγοραστή είναι διαθέσιμα σε κάθε πωλητή που επιλέγει, ενώ τα προσωπικά δεδομένα των πωλητών (αν πρόκειται για άτομα ή συνεργασίες) είναι διαθέσιμα σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση, η Wikifarmer δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως να διαβιβάσει ή αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της σε τρίτους, εκτός από τα προαναφερθέντα, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και στις αρμόδιες αρχές μόνο ή σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών ζητηθούν από δημόσια αρχή κ.λπ.

Ε. Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Wikifarmer συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι ελάχιστα και απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Για τους σκοπούς της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα και την παροχή των υπηρεσιών μας.
 2. Για τους σκοπούς της τιμολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς και την πληρωμή.
 3. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας απευθείας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, εάν είναι απαραίτητο.
 4. Για περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή για τους σκοπούς της συμμόρφωσής μας με την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 5. Για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμμετοχής και sms που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο.
 6. Με σκοπό την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών πράξεων, αξιώσεων και άλλων ευθυνών
 7. Για σκοπούς ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημία, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 8. Για επικοινωνιακούς ή στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Για το σκοπό αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υπάρχει μέσω της απλής χρήσης της ιστοσελίδας.

ΣΤ. Για πόσο καιρό επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και θα παραμείνετε χρήστης του, χωρίς να διαγράψετε το λογαριασμό σας. Ομοίως, θα τα διατηρούμε και θα τα επεξεργαζόμαστε για όσο διάστημα διαρκεί η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.
 2. Για τους σκοπούς των προωθητικών ενεργειών (ενημερωτικά δελτία, αποστολή e-mails, sms), θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα δεν δηλώνετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες προωθητικές ενέργειες.
 3. Για φορολογικούς σκοπούς, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με την τιμολόγηση και τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σε εμάς για μία (1) δεκαετία (10 έτη) από τη στιγμή που ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα διαγράφεται με οποιονδήποτε τρόπο.
 4. Η Wikifarmer μπορεί να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε χρόνια (5 έτη) ή περισσότερο μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών.
 5. Σε κάθε περίπτωση, δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σε αναγνωρίσιμη μορφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι απαιτείται.

Ζ. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Η Wikifarmer δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες και να τα διαχειρίζεται με ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα ασφάλειας και οργάνωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία επικαιροποιούνται τακτικά. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται σε ελεγχόμενους με κωδικό πρόσβασης διακομιστές και η Wikifarmer χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την ενίσχυση της προστασίας αυτών των πληροφοριών από απώλεια ή κακή χρήση, καθώς και για την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους υπαλλήλους σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της εμπιστευτικότητας, της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή τροποποίηση:

– Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα για συγκεκριμένους σκοπούς

– πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων μόνο από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα προς τούτο

– η πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα ΤΠ παρακολουθείται προκειμένου να ανιχνεύεται και να αποτρέπεται άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

– περιοδική παρακολούθηση

Η. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

1.Δικαίωμα πρόσβασης και πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 1. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή του δικαιώματος διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων.
 2. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον.
 3. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε την προσωρινή αναστολή της επεξεργασίας εάν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς, εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή εάν υπάρχει άλλος λόγος που προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.
 4. Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε παράσχει με τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε αλλού.
 5.  Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν αιτήματός σας υπό τους όρους που καθορίζονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 6. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Για να ασκήσετε καθένα από τα παραπάνω δικαιώματα (από το 1 έως το 7), μπορείτε να στείλετε αίτημα στη διεύθυνση [email protected] με σαφή περιγραφή των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών που ζητάτε.

 1. Δικαίωμα να μην υπόκειται σε οποιαδήποτε απόφαση του Wikifarmer με βάση την αυτοματοποιημένη «προφίλ» σας.
 2. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή την αποκάλυψη των πληροφοριών σας για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας και ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, εάν υπάρχει νομική βάση για να το πράξουμε ή εάν η ανάκληση της συγκατάθεσής σας περιοριζόταν σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας.

Θ. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταφέρονται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ι. Χρήση cookies

 1. Τι είναι τα Cookies;

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στο smartphone, τον υπολογιστή ή τη συσκευή της ταμπλέτας σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούνται για να «θυμούνται» όταν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για την εξατομίκευση των υπηρεσιών που σας παρέχονται.

 1. Ποιες πληροφορίες συλλέγουν τα cookies;

Ορισμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την αγοραστική συμπεριφορά σας όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο από τον ίδιο υπολογιστή ή συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που βλέπετε, τα προϊόντα που αγοράζονται και την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε ή να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.

 1. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τα cookies;

Οι κύριοι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies είναι:

– για τεχνικούς σκοπούς απαραίτητους για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας,

– για την προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων ή στοχευμένων ενεργειών

– Για διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς, για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων ή προωθητικών προσφορών, ή για την προώθηση των υπηρεσιών μας ή για διαφημιστικές καμπάνιες, ή για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα μοτίβα περιήγησης και αγορών σας.

Γενικά, τα cookies χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Wikifarmer, για στατιστικούς σκοπούς (google analytics) και για να προσδιορίσουν ποιες περιοχές είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη/χρήστη, τον τύπο του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες τέτοιες πληροφορίες.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να διαμορφώσει τον φυλλομετρητή του με τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε ορισμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης των cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει cookies για σκοπούς ταυτοποίησης, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

 1. Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε. α. Wikifarmer cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για τις απαραίτητες λειτουργίες του ιστότοπου, όπως η διατήρηση της σύνδεσης του χρήστη και η διατήρηση των προϊόντων στο καλάθι αγορών. β. Stripe Cookies, τα οποία επιτρέπουν την πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. γ. Google analytics / Google Ads.  Η χρήση αυτών των cookies μας επιτρέπει να συλλέξουμε δεδομένα για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπου Wikifarmer, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές μας προσπάθειες. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη συλλογή δεδομένων για την ανάλυση της απόδοσης των διαφημίσεων στην Google και για την προβολή διαφημίσεων σε ιστότοπους συνεργατών της Google και της Google σε χρήστες που έχουν επισκεφθεί το Wikifarmer. δ. Facebook cookies (analytics/ads): Η χρήση αυτών των cookies μας επιτρέπει να συλλέξουμε δεδομένα για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπου Wikifarmer, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές μας προσπάθειες σε χρήστες που μας επισκέπτονται μέσω της διαφήμισης στο Facebook.

ΙΑ.   Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση των cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση [email protected].

ΙΒ.   Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε και να ενημερώσουμε την παρούσα Δήλωση, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης θα τεθεί σε ισχύ μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί σε αυτόν τον ιστότοπο.  Ταυτόχρονα, θα υπάρχει μία ειδοποίηση στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας που θα επισημαίνει την αλλαγή. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που παρέχει, μετά την ενημέρωση όπως ορίζεται παραπάνω, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί αυτές τις τροποποιήσεις.