Τι είναι η διατήρηση του εδάφους και γιατί είναι σημαντική;

Η διατήρηση του εδάφους είναι μια φιλοσοφία και ένα σύνολο πρακτικών που όλες μαζί στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση και την αναστροφή της υποβάθμισης του εδάφους. Η κλιματική αλλαγή και η σύγχρονη βιομηχανική γεωργία έχουν επιφέρει ορισμένες πολύ αρνητικές επιπτώσεις σε έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους, που είναι το έδαφος. Το έδαφος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη “αποθήκη άνθρακα” μετά τους ωκεανούς. Λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης, το μη υγιές έδαφος απελευθερώνει άνθρακα στην ατμόσφαιρα αντί να τον δεσμεύει για χιλιάδες χρόνια. Υπάρχει σαφής κίνδυνος ότι ένα θερμαινόμενο κλίμα μπορεί να οδηγήσει σε εκπομπές περισσότερων αερίων του θερμοκηπίου απο το έδαφος, τα οποία με την σειρά τους αυξάνουν περαιτέρω την θερμοκρασία. Επιπλέον, η έντονη άροση έχει επιφέρει φυσική φθορά στο έδαφος, ενώ η εκτεταμένη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων με βάση την αμμωνία έχει προκαλέσει την οξίνισή του. Οι δύο προηγούμενοι παράγοντες σε συνδυασμό με τη μονοκαλλιέργεια έχουν προκαλέσει την λεγόμενη βιολογική υποβάθμιση του εδάφους, δηλαδή την απώλεια οργανικής ύλης και κατά συνέπεια την μείωση της γονιμότητάς του. Τέλος, η εκτεταμένη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων έχει προκαλέσει μόλυνση του εδάφους.

Για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις, η διατήρηση του εδάφους περιλαμβάνει μια σειρά γεωργικών μεθόδων που – εάν ακολουθηθούν – θα μετριάσουν και θα ανατρέψουν τις παραπάνω επιπτώσεις, ενώ οι αγρότες θα εξακολουθούν να είναι σε θέση να παράγουν με επιθυμητές αποδόσεις. Η ακαλλιέργεια, η αμειψισπορά και η χλωρή λίπανση είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες της διατήρησης του εδάφους που μπορούν να αντιστρέψουν την απώλεια της φυσικής, βιολογικής και χημικής υγείας του εδάφους. Η ορθολογική χρήση του νερού και η παραμονή υπολειμμάτων καλλιέργειας στην επιφάνεια του εδάφους είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Η εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων και ζιζανίων αντί του ανεξέλεγκτου ψεκασμού με ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα ευρέος φάσματος είναι επίσης μια απαραίτητη ενέργεια που συνάδει με τις πρακτικές διατήρησης του εδάφους. Η οικοδόμηση ενός υγιούς και παραγωγικού εδάφους πλούσιου σε μικροοργανισμούς που θα αποθηκεύει περισσότερο άνθρακα και θα μας βοηθά να παράγουμε τροφή για έναν αυξανόμενο πληθυσμό είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα.

Βιβλιογραφία

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2015/articles/soil-and-climate-change

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.