Οι ελαιοκαλλιεργητές πρέπει να έχουν μια βασική κατανόηση του φαινομένου της παρενιαυτοφορίας, διότι αυτό θα επηρεάσει σίγουρα την παραγωγή τους και άρα τα έσοδά τους και τον γενικότερο προγραμματισμό τους. Παρενιαυτοφορία είναι η τάση ορισμένων καρποφόρων δέντρων να παράγουν πολύ μεγαλύτερη από τη μέση απόδοση σε ένα χρόνο και πολύ χαμηλότερη από τη μέση απόδοση κατά τον επόμενο χρόνο. Η παρενιαυτοφορία είναι ένα κοινό φαινόμενο σε πολλά είδη καρποφόρων δένδρων και προκαλεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα, επειδή η παραγωγή δεν είναι ίδια ή περίπου ίδια (από ποσοτικής απόψεως) από χρόνο σε χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να προβλεφθεί από τον καλλιεργητή .

Το ελαιόδεντρο είναι ευρέως γνωστό για την έντονη τάση του να παρενιαυτοφορεί (ανά διετία). Μια μεγάλη παραγωγή κατά το έτος 1 αφαιρεί τους περισσότερους από τους υδατάνθρακες και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, καθιστώντας το διαθέσιμο απόθεμα ανεπαρκές για την παραγωγή μιας καλής απόδοσης κατά το έτος 2. Ορισμένοι αγρότες πιστεύουν ότι – εφοδιάζοντας τα ελαιόδεντρα με λιπάσματα κατά το έτος 1 ή το έτος 2 – μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας. Ωστόσο, οι ερευνητές έχουν αποδείξει ότι το προσεκτικό κλάδεμα και σε κάποιο μικρότερο βαθμό η άρδευση, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που αν τους προσέξουμε, έχουμε πιθανότητες να επιτευχθεί (μερική) ομαλοποίηση της παραγωγής από χρονιά σε χρονιά.

Μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτό το άρθρο αφήνοντας ένα σχόλιο για την παρενιαυτοφορία των ελαιόδεντρων σας και των επιπτώσεων που έχει αυτό στην παραγωγή σας.

Καλλιέργεια Ελιάς – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Είναι κερδοφόρα η καλλιέργεια της ελιάς;

Παρενιαυτοφορία της Ελιάς

Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση Ελιάς

Κλιματικές Απαιτήσεις στην Καλλιέργεια Ελιάς

Απαιτήσεις και Προετοιμασία Εδάφους στην Καλλιέργεια Ελιάς

Φύτευση Ελιάς – Αριθμός δένδρων ανά στρέμμα – Αποστάσεις φύτευσης Ελιάς

Σωστή Άρδευση Ελιάς

Κλάδεμα Ελιάς

Ολοκληρωμένη Λίπανση Ελιάς

Συγκομιδή και απόδοση της ελιάς

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.