Η Ορθή Γεωργική Πρακτική (Good Agricultural Practices γνωστή και ως GAP) είναι μια σειρά μεθόδων που οι αγρότες πρέπει να εφαρμόσουν για να προστατεύσουν:

  • την υγεία και την ευημερία τους
  • την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων που καταναλώνουν τα προϊόντα τους
  • το περιβάλλον

Τα πρότυπα ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα λόγω διαφορετικών ρυθμιστικών και νομικών πλαισίων, αλλά η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Οι κανόνες και οι αρχές της ορθής γεωργικής πρακτικής δημιουργούν μια νοοτροπία πρόληψης και όχι εκ των υστέρων αντιμετώπισης προβλημάτων.

Η εφαρμογή της ορθής γεωργικής πρακτικής θα οδηγήσει σίγουρα σε μακροπρόθεσμη αύξηση του εισοδήματος για τους αγρότες και ταυτόχρονα θα μας βοηθήσει να καταναλώσουμε ασφαλέστερα τρόφιμα υψηλότερης ποιότητας. Τέλος, η αειφόρος ανάπτυξη ενισχύεται μέσω της εφαρμογής των βασικών αρχών της ορθής γεωργικής πρακτικής. Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση είναι ουσιαστικής σημασίας για τους αγρότες και όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων.

Η εφαρμογη των GAP (Good Agricultural Practices), ξεκινά νωρίς στο χωράφι (επιλογή καλλιέργειας και χωραφιού), συνεχίζει στην παραγωγή και τη διαχείριση των προϊόντων μετά τη συγκομιδή, και τελειώνει με την κατάληξη των προϊόντων στο πιάτο του καταναλωτή.

**Για περαιτέρω επεξηγήσεις και λεπτομερείς προδιαγραφές GAP στη χώρα σας, συμβουλευτείτε την τοπική σας αρχή (για παράδειγμα το Υπουργείο Γεωργίας).

ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κατανόηση των κινδύνων επιμόλυνσης

Επιλογή Καλλιέργειας και Χωραφιού, Προετοιμασία Εδάφους

Από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή

Κτηνοτροφία και GAP

Προσωπική Υγιεινή και GAP

Αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (σωστή αποθήκευση και μεταφορά)

 

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.