Λίπανση στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή λιπάσματος είναι απαραίτητο να γίνει ανάλυση εδάφους. Κάθε χωράφι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, επομένως πρέπει να μελετήσουμε τα αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης και τηε φθλλοδιαγνωστικής πριν αποφασίσουμε τη μεθόδους λίπανσης που θα ακολουθήσουμε. Ωστόσο, παρακάτω θα παραθέσουμε μερικές μεθόδους λίπανσης που χρησιμοποιούνται συνήθως στην εμπορική καλλιέργεια κερασιών.

Οι κερασιές (ειδικά οι ποικιλίες ξινών κερασιών) δεν χρειάζονται βαριά λίπανση. Οι έμπειροι παραγωγοί ισχυρίζονται ότι οι κερασιές χρειάζονται μία εφαρμογή λιπάσματος κάθε άνοιξη (συνήθως κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια ανάπτυξης) μέχρι να γίνουν αρκετά ανθεκτικές. Στη συνέχεια, μετά την συγκομιδή, μπορεί να εφαρμοστεί άλλη λίπανση. Σε εδάφη με χαμηλό pH (5 ή χαμηλότερο), ο αγρότης μπορεί να αναμένει ότι θα έχει κάποιες ανεπάρκειες ασβεστίου (Ca) και μαγνησίου ή/και μειωμένη διαθεσιμότητα αζώτου (Ν), φωσφόρου (Ρ) και καλίου (Κ). Εάν το πρόβλημα είναι σημαντικό, ο καλλιεργητής θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την σταδικαή αύξηση του pH προσθέτοντας ασβέστη.

Ανάλογα με το προφίλ των θρεπτικών του εδάφους, μπορεί να είναι απαραίτητο να προστεθεί κομπόστ στον οπωρώνα πριν την εγκατάσταση των νεαρών δέντρων. Υπό ορισμένες συνθήκες (καλά στραγγιζόμενο, γόνιμο έδαφος), ενδέχεται να μην απαιτείται εφαρμογή λιπάσματος. Κατά γενικό κανόνα, εάν οι βλαστοί μιας νεαρής κερασιάς που δεν φέρουν καρπό μεγάλωσαν κατά 38 cm (15 ίντσες) ή περισσότερο μέσα σε ένα χρόνο, τότε δεν χρειάζεται να λιπάνουμε. Ομοίως, η επιμήκυνση του βλαστού πρέπει να είναι 20 cm (8 ίντσες) ή περισσότερο για παραγωγικά-ώριμα δέντρα. Ωστόσο, εάν παρατηρήσουμε ότι τα δέντρα δεν αναπτύσσονται σωστά και η ανάπτυξη των φύλλων τους επιβραδύνεται (κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους), μπορούμε να προσθέσουμε ένα πλούσιο σε άζωτο λίπασμα το επόμενο έτος (¼ έως ⅓ pound ή 0,11-0,15 kg αζώτου ανά δέντρο). Το ποσό αυτής της εφαρμογής εξαρτάται από το πόσα χρόνια είναι εγκατεστημένα τα δέντρα στον οπωρώνα. Τυπικά, απαιτούνται συνήθως 0,055 g (⅛ λίβρες) λιπάσματος για κάθε έτος ζωής του δέντρου.

Μερικοί καλλιεργητές εφαρμόζουν ένα ισορροπημένο-σύνθετο λίπασμα που αποτελείται από βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο (Ν), κάλιο (Κ) και φώσφορο (Ρ), τα δύο πρώτα χρόνια, συνήθως με τη μορφή κόκκων. Μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους κόκκους στο έδαφος σε αναλογία 10-10-10, 5-10-10 N-P-K. Κατά την καλλιέργεια γλυκών κερασιών, αυτά τα ποσοστά μπορεί να είναι 15-15-15 ή 10-15-15 N-P-K. Τον τρίτο χρόνο, οι καλλιεργητές μπορούν να ψεκάσουν με λιπάσματα σε υγρή μορφή. Τέλος, οι καλλιεργητές μπορούν να εφαρμόσουν υδατοδιαλυτά λιπάσματα τον τέταρτο χρόνο, σε αναλογίες N-P-K 20-20-20. Η βασική εφαρμογή γίνεται νωρίς την άνοιξη, 2-3 εβδομάδες πριν την έναρξη της ανθοφορίας. Σε πολύ φτωχά εδάφη και οπωρώνες υπέρπυκνης φύτευσης, μπορεί να χρειαστεί μία ή περισσότερες συμπληρωματικές λιπάνσεις. Σε οπωρώνες με ελαφριά έως μεσαίας σύστασης εδάφη, 30-70 δέντρα ανά στρέμμα ή 300-700 δέντρα ανά εκτάριο (120-280 ανά acre) και αναμενόμενη απόδοση 2 τόνους ανά στρέμμα ή 20 τόνους ανά εκτάριο (8 τόνους ανά acre), η βασική σύσταση του λιπάσματος είναι περίπου 55 kg N, 55 kg P (P2O5), 88 kg K (K2O), 44 kg Ca (CaO) και 22 kg Mg (MgO) (25 lb N, 25 lb P, 40 lb K, 20 lb Ca και 10 lb Mg). Μερικοί αγρότες μπορεί να επιλέξουν να εφαρμόσουν λίπανση τόσο από το έδαφος όσο και ως υδρολίπανση και να σπάσουν την εφαρμογή Κ σε έως και 5 δόσεις (από την ανθοφορία έως την ωρίμανση των καρπών). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καλλιεργητές κερασιάς μπορούν να εφαρμόσουν/ψεκάσουν με βόριο στην αρχή της ανθοφορίας. Επιπλέον, σε περιπτώσεις ελλείψεων σε Ν και Κ, υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί διαφυλλική λίπανση (ψεκασμός) στις αρχές του φθινοπώρου, ενώ το φύλλωμα του δέντρου είναι ακόμη πράσινο και ενεργό. Να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε τα λιπάσματα σε κύκλο τουλάχιστον 18 εκατοστά μακριά από τον κορμό του δέντρου. Μετά την εφαρμογή, τα λιπάσματα πρέπει να ενσωματώνονται στο έδαφος χειροκίνητα ή με της επίδραση-ροή του νερού (άρδευση ή βροχόπτωση).

Ωστόσο, αυτές είναι απλώς κάποιες τυπικές πρακτικές που δεν πρέπει να ακολουθούνται χωρίς να κάνετε την δική σας έρευνα. Κάθε χωράφι είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές ανάγκες. Ο έλεγχος των θρεπτικών συστατικών και του pH του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή λιπάσματος. Η ανάλυση των φύλλων είναι πολύ σημαντική για τον εντοπισμό και τη διόρθωση ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά στις κερασιές. Μπορείτε πάντα να συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο γεωπόνο.

Βιβλιογραφία

https://extension.umn.edu/fruit/growing-stone-fruits-home-garden#cherries-682263

https://u.osu.edu/cfaescapstone/tree-fruits/cherries/care-maintenance/

https://anrcatalog.ucanr.edu/pdf/2951e.pdf

https://www.cloudmountainfarmcenter.org/education/grow-tips/growing-cherries/

https://extension.oregonstate.edu/gardening/techniques/fertilizing-fruit-trees

Κεράσια: Πληροφορίες, Διατροφική Αξία & Οφέλη για την Υγεία

Πληροφορίες για την Κερασιά

10 Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες για τα Κεράσια που πιθανόν δεν γνωρίζετε

Επαγγελματική Καλλιέργεια Κερασιάς

Απαιτήσεις Εδάφους, Προετοιμασία Εδάφους και Φύτευση Κερασιών

Απαιτήσεις Άρδευσης στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση των Δέντρων Κερασιάς

Κλάδεμα διαμόρφωσης, Κλάδεμα καρποφορίας και Αραίωμα στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Λίπανση στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Συγκομιδή και Απόδοση στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Τιμές Κερασιών Χονδρική Πώληση 

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.