Καλλιέργεια Μηλιάς– Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση

Όπως τα περισσότερα οπωροφόρα δέντρα, οι σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας υποδεικνύουν ότι η μηλιά πολλαπλασιάζεται συνήθως αγενώς με εμβολιασμό.

Στη φύση, τα μήλα αναπτύσσονται από σπόρους. Τα σπορόφυτα μήλων αποτελούν παράδειγμα “ακραίων ετεροζυγωτών”. Αντί να κληρονομήσουν το DNA των γονέων τους για να δημιουργήσουν ένα νέο μήλο με όμοια χαρακτηριστικά, διαφέρουν σημαντικά από τους γονείς τους. Αυτό σημαίνει ότι αν φυτέψουμε τους σπόρους από 10 μήλα της ίδιας ακριβώς ποικιλίας, και οι 10 μηλιές που θα δημιουργηθούν θα είναι σημαντικά διαφορετικές (μεταξύ τους αλλά και με τους γονείς) και θα δώσουν αντίστοιχα διαφορετικούς καρπούς. Κατά συνέπεια, οι επαγγελματίες αγρότες επιλέγουν εμβολιασμένα δενδρύλλια, προκειμένου να επιτύχουν ομοιομορφία και να εξασφαλίσουν την ποιότητα του προϊόντος. Με λίγα λόγια, οι επαγγελματίες επωφελούνται από μια μηλιά που αποτελεί συνδυασμό δύο διαφορετικών φυτικών ιστών, του υποκειμένου και του μοσχεύματος. Το υποκείμενο είναι το κατώτερο τμήμα του δέντρου και παράγει το ριζικό σύστημα. Το υποκείμενο καθορίζει επίσης το τελικό ύψος του δέντρου. Το υποκείμενο παράγει το ανώτερο τμήμα του δέντρου και φυσικά καθορίζει τα χαρακτηριστικά του καρπού. Τόσο το υποκείμενο όσο και το μοσχεύμα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά γιατί μπορούν να συντελέσουν σε κακή παραγωγή.

Επικονίαση μηλιάς

Οι περισσότερες ποικιλίες μηλιάς δεν είναι αυτογόνιμες. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες μηλιές χρειάζονται δέντρα διαφορετικής (συμβατής) ποικιλίας προκειμένου να καρποφορήσουν. Ακόμη και οι αυτογόνιμες ποικιλίες μηλιάς αναφέρεται ότι παράγουν υψηλότερες αποδόσεις όταν φυτεύεται σε κοντινή απόσταση ένα δέντρο-συνεργάτης επικονίασης. Οι διάφορες εμπορικές ποικιλίες μήλων ανθίζουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ξεκινώντας από τα Granny Smith με τελευταία τα δέντρα της ποικιλίας Red Delicious. Οι παραγωγοί θα πρέπει να φυτεύουν συμβατές επικονιάστριες ποικιλίες οι οποίες ανθίζουν σχεδόν την ίδια εποχή με τις εμπορικές ποικιλίες. Είναι επίσης σημαντικό να τοποθετούνται οι επικονιάστριες ποικιλίες σε διαφορετικά σημεία του οπωρώνα, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής σταυρογονιμοποίηση.

Οι μηλιές χρειάζονται τις μέλισσες σε μεγάλο ποσοστό προκειμένου να επικονιάζουν και να παράγουν καρπούς. Σε εμπορικούς οπωρώνες μήλων, η τοποθέτηση 3 κυψελών ανά 2,5 στρέμματα (ή 1 εκτάριο) οπωρώνα έχει διαπιστωθεί ότι είναι ωφέλιμη, αν όχι απαραίτητη.

 1. Πληροφορίες για τη μηλιά
 2. Μηλιά από σπόρο: Τι πρέπει να γνωρίζετε
 3. Μηλιά σε γλάστρα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
 4. Επαγγελματική καλλιέργεια μηλιάς– Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
 5. Κλιματικές απαιτήσεις στην καλλιέργεια μηλιάς
 6. Καλλιέργεια Μηλιάς– Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση
 7. Καλλιέργεια μηλιάς: Απαιτήσεις και προετοιμασία εδάφους
 8. Καλλιέργεια μηλιάς: Φύτευση
 9. Καλλιέργεια μηλιάς – Άρδευση
 10. Καλλιέργεια μηλιάς – Λίπανση
 11. Καλλιέργεια μηλιάς: Κλάδεμα Διαμόρφωσης
 12. Μήλα: Συγκομιδή, Απόδοση και Αποθήκευση
 13. Εχθροί και ασθένειες μηλιάς
 14. Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την μηλιά

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.