Καλλιέργεια μηλιάς: Απαιτήσεις και προετοιμασία εδάφους

Η μηλιά μπορεί να ευδοκιμήσει σε ένα μέσο έδαφος με pH κοντά στο 7, με την προϋπόθεση ότι είναι καλά στραγγιζόμενο και χωρίς λιμνάζοντα ύδατα. Ωστόσο, οι μέγιστες αποδόσεις αναφέρονται σε γόνιμα αμμώδη εδάφη και αργιλώδη εδάφη με pH που κυμαίνεται από 6 έως 7.

Ξεκινάμε με προσεκτικό όργωμα του χωραφιού σε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστών (20 ίντσες) και απομακρύνουμε όλα τα ζιζάνια. Μπορούμε να προσθέσουμε περίπου 20 τόνους κοπριά ανά εκτάριο και στη συνέχεια οργώσουμε ξανά επιφανειακά. Πολλοί επαγγελματίες αγρότες προσθέτουν επίσης ασβέστη στο έδαφος πριν από τη φύτευση, προκειμένου να σταθεροποιήσουν το pH (ρωτήστε έναν πιστοποιημένο γεωπόνο). Λάβετε υπόψη ότι 1 τόνος = 1000 κιλά = 2.200 λίβρες και 1 εκτάριο = 2,47 στρέμματα = 10.000 τετραγωνικά μέτρα.

Κατά την εμπορική καλλιέργεια μηλιάς, έχει αναφερθεί ότι οι καλλιέργειες υπό κάλυψη (που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλού ύψους αγρωστώδη) είναι ωφέλιμες, αν όχι απαραίτητες σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι καλλιέργειες υπό κάλυψη τείνουν να μειώνουν τη διάβρωση του εδάφους κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχών ή ανεμοθύελλας. Βελτιώνουν επίσης τον αερισμό του εδάφους και τη σταθερότητα του οπωρώνα, ενώ ορισμένες από αυτές δεσμεύουν άζωτο. Τέλος, λειτουργούν ως φίλτρο για την άρδευση των μηλοειδών και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του οπωρώνα. Η μηδική, ο βίκος, τα ψυχανθή και το Trifolium fragiferum (τριφύλλι φράουλας) έχουν βρεθεί ότι είναι ωφέλιμα όταν φυτεύονται ως καλλιέργειες φυτοκάλυψης σε μηλεώνες.

Διαβάστε περισσότερα στο Cover crops for Orchards.

 1. Πληροφορίες για τη μηλιά
 2. Μηλιά από σπόρο: Τι πρέπει να γνωρίζετε
 3. Μηλιά σε γλάστρα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
 4. Επαγγελματική καλλιέργεια μηλιάς– Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
 5. Κλιματικές απαιτήσεις στην καλλιέργεια μηλιάς
 6. Καλλιέργεια Μηλιάς– Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση
 7. Καλλιέργεια μηλιάς: Απαιτήσεις και προετοιμασία εδάφους
 8. Καλλιέργεια μηλιάς: Φύτευση
 9. Καλλιέργεια μηλιάς – Άρδευση
 10. Καλλιέργεια μηλιάς – Λίπανση
 11. Καλλιέργεια μηλιάς: Κλάδεμα Διαμόρφωσης
 12. Μήλα: Συγκομιδή, Απόδοση και Αποθήκευση
 13. Εχθροί και ασθένειες μηλιάς
 14. Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την μηλιά

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.