Καιρός και έδαφος: Πόσο σημαντικό είναι για τους αγρότες να τα παρακολουθούν;

Καιρός και έδαφος: Πόσο σημαντικό είναι για τους αγρότες να τα παρακολουθούν;
Ευφυής γεωργία

AgriBIT

Ερευνητικό έργο

Μοιράσου το:

Το άρθρο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:

Το άρθρο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες: English (Αγγλικα)

Περισσότερες μεταφράσειςΛιγότερες μεταφράσεις

Ενίσχυση των ορθών γεωργικών πρακτικών με την συστηματική παρακολούθηση του καιρού και του εδάφους

Οι καιρικές συνθήκες και η υγρασία του εδάφους παίζουν καθοριστικό ρόλο στη γεωργία, επηρεάζοντας τις προσβολές από παράσιτα, τις μολύνσεις από ασθένειες και εν γένει την υγεία των καλλιεργειών. Προκειμένου να μετριάσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αγρότες μπορούν να επωφεληθούν από την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και αισθητήρων υγρασίας εδάφους. Αυτά τα συστήματα παρακολούθησης επιτρέπουν στους αγρότες να βελτιστοποιήσουν τις πρακτικές άρδευσης, να βελτιώσουν το χρονοδιάγραμμα και να ενισχύσουν την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο AgriBIT εγκατέστησε με επιτυχία μετεωρολογικούς σταθμούς συνοδευόμενους από αισθητήρες εδαφικής υγρασίας σε τρεις περιοχές πιλοτικά: καλλιέργεια ροδάκινων στην Ελλάδα, καλλιέργεια τομάτας στην Πορτογαλία και αμπελώνες στην Ιταλία. Οι μετρήσεις που συλλέγονται μέσω αυτών των συστημάτων είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής AGENSO.

Η παραγωγικότητα μιας καλλιέργειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι προσβολές από παράσιτα και οι επιδημίες ασθενειών συνδέονται στενά με τα καιρικά φαινομενα. Με την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών, οι αγρότες μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις βέλτιστες συνθήκες για την εμφάνιση παρασίτων και παθογόνων μικροοργανισμών. Οι πληροφορίες αυτές τους επιτρέπουν να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο τέτοιων περιστατικών, διασφαλίζοντας τις καλλιέργειές τους και ελαχιστοποιώντας τις απώλειες.

Επιπλέον, η παρακολούθηση των επιπέδων υγρασίας του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας των καλλιεργειών και την πρόληψη προβλημάτων που σχετίζονται με το νερό. Τόσο το έλλειμμα νερού όσο και η υπερβολική άρδευση μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη των φυτών, οδηγώντας σε μειωμένες αποδόσεις. Με τη βοήθεια αισθητήρων υγρασίας εδάφους, οι αγρότες μπορούν να εκτιμήσουν με ακρίβεια την περιεκτικότητα σε υγρασία στο έδαφος και να προσαρμόσουν ανάλογα τις πρακτικές άρδευσης. Αυτό συμβάλλει στην πρόληψη της υδατικής καταπόνησης ή της υπερβολικής υγρασίας, εξασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των καλλιεργειών.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί και οι αισθητήρες υγρασίας εδάφους της AGENSO και το έργο AgriBIT:

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της παρακολούθησης του καιρού και του εδάφους, η AGENSO – κορυφαίος πάροχος γεωργικών λύσεων και βασικός εταίρος του έργου AgriBIT – έχει αναπτύξει προηγμένα συστήματα που περιλαμβάνουν μετεωρολογικούς σταθμούς και αισθητήρες υγρασίας εδάφους. Τα συστήματα αυτά έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία σε τρεις διαφορετικές περιοχές στο πλαίσιο του έργου AgriBIT.

Στην Ελλάδα, όπου η καλλιέργεια ροδάκινων έχει κύρια θέση, η εφαρμογή των μετεωρολογικών σταθμών και των αισθητήρων υγρασίας του εδάφους από το AgriBIT έχει συμβάλει καθοριστικά στη βελτιστοποίηση της ποσότητας και του χρόνου άρδευσης. Παρακολουθώντας στενά τα καιρικά φαινόμενα και τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους, οι ροδακινοπαραγωγοί μπορούν να προσαρμόζουν τα προγράμματα άρδευσης, διασφαλίζοντας ότι οι καλλιέργειες λαμβάνουν τη σωστή ποσότητα νερού στις κατάλληλες χρονικές στιγμές. Αυτή η προσέγγιση άρδευσης ακριβείας όχι μόνο εξοικονομεί υδάτινους πόρους αλλά και μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Παρομοίως, στην Πορτογαλία, οι καλλιεργητές τομάτας έχουν επωφεληθεί από τους μετεωρολογικούς σταθμούς και τους αισθητήρες υγρασίας εδάφους της AGENSO. Τα εργαλεία αυτά τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες και τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους, διευκολύνοντας την διαχείριση της άρδευσης. Εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη περιεκτικότητα σε υγρασία του εδάφους, οι καλλιεργητές τομάτας μπορούν να αποφύγουν την υπερβολική ή ελλιπή άρδευση. Αυτό συμβάλλει στην μείωση του στρες των καλλιεργειών και στην υγιή ανάπτυξη. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται βοηθούν στην πρόληψη ασθενειών, καθώς συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες ευνοούν ορισμένα παθογόνα. Αξιοποιώντας τα συστήματα παρακολούθησης της AGENSO, οι αγρότες μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Στην Ιταλία, όπου οι αμπελώνες είναι ευρέως διαδεδομένοι, οι μετεωρολογικοί σταθμοί AgriBIT και οι αισθητήρες εδαφικής υγρασίας έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία για τη βελτιστοποίηση των αμπελουργικών πρακτικών. Οι αισθητήρες παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία του εδάφους, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες αμπελώνων να προσαρμόζουν τα προγράμματα άρδευσης. Με ακριβή γνώση των επιπέδων υγρασίας του εδάφους, οι αμπελουργοί μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του νερού, να αποτρέψουν την υδατική καταπόνηση και να βελτιώσουν την ποιότητα των σταφυλιών. Επιπλέον, τα δεδομένα καιρού που συλλέγονται βοηθούν στη διαχείριση ασθενειών, επιτρέποντας στους καλλιεργητές να εφαρμόζουν έγκαιρες παρεμβάσεις και να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις των παθογόνων μικροοργανισμών στους αμπελώνες τους.

Καιρός και έδαφος Πόσο σημαντικό είναι για τους αγρότες να τα παρακολουθούν

Πρόσβαση στις μετρήσεις μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής AGENSO

Η AGENSO εκτιμά την προσβασιμότητα και προσφέρει μια ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις μετρήσεις που συλλέγονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς και τους αισθητήρες εδαφικής υγρασίας. Επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση https://meteoiot.com/, οι αγρότες μπορούν να ανακτήσουν με ευκολία τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και να τα αναλύσουν για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αυτή η φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να παρακολουθούν τις περιβαλλοντικές συνθήκες και να κάνουν επιλογές βάσει δεδομένων για να βελτιώσουν τις γεωργικές τους πρακτικές.

Επίλογος

Τα συστήματα παρακολούθησης του καιρού και του εδάφους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της εφαρμογής των ορθών γεωργικών πρακτικών (ΟΓΠ). Με την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και αισθητήρων εδαφικής υγρασίας, οι αγρότες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις πρακτικές άρδευσης, να βελτιώσουν το χρονοδιάγραμμα των επεμβάσεων και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα παράσιτα και τις ασθένειες. Οι καινοτόμες λύσεις της AgriBIT έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε διάφορες γεωργικές περιοχές, όπως η καλλιέργεια ροδάκινων στην Ελλάδα, η καλλιέργεια ντομάτας στην Πορτογαλία και οι αμπελώνες στην Ιταλία. Μέσω της ελεύθερα προσβάσιμης διαδικτυακής εφαρμογής της, η AGENSO διασφαλίζει ότι οι αγρότες έχουν εύκολη πρόσβαση στις μετρήσεις που συλλέγονται από αυτά τα συστήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ενισχύουν τη γεωργική τους παραγωγικότητα.

Και εδώ είναι μια κρυφή ματιά στην εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού γεωργίας ακριβείας Agribit H2020 που θα επιτρέψει στους αγρότες να έχουν μια ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών τους σε προσιτή τιμή στην Πορτογαλία. https://www.youtube.com/watch?v=3FLzvIgZKo4.

 

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.