Ένα από τα πρώτα πράγματα που μπορείτε να κάνετε,  είναι μια έρευνα σχετικά με το ιστορικό καλλιέργειας του χωραφιού, το pH και τη δομή του εδάφους (μπορείτε να κάνετε μια ανάλυση εδάφους). Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τι είδους φυτοφάρμακα και λιπάσματα είχαν χρησιμοποιηθεί από προηγούμενους ιδιοκτήτες και αν υπάρχει πιθανότητα χημικής επιμόλυνσης. Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης να αποφασίσετε για μέτρα σχετικά με την αποκατάσταση της οργανικής σύστασης  του εδάφους ή τη διόρθωση του pH, προτού ξεκινήσετε τη δική σας καλλιέργεια. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεστε για τις τοπικές ασθένειες των φυτών και τον τρόπο εξάπλωσής τους, τα τοπικά έντομα που συναντώνται συνήθως, και τη νόμιμη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Κατά την επιλογή μιας καλλιέργειας, μπορείτε επίσης να λάβετε υπόψη παράγοντες όπως το επίπεδο αλατότητας του εδάφους σας καθώς και τη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων. Μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές από έναν τοπικό εξουσιοδοτημένο γεωπόνο, για να αποφασίσετε υπεύθυνα την επιλογή καλλιεργειών που προσαρμόζονται καλά στην περιοχή σας.

Πολλοί παραγωγοί, ανάλογα με τις γνώσεις και τις προτιμήσεις τους, εφαρμόζουν την τεχνική της αμειψισποράς (εναλλαγή καλλιεργειών) με σκοπό να αυξήσουν τη γονιμότητα του εδάφους, να βελτιώσουν τη δομή του και να μετριάσουν τυχόν ζητήματα σχετικά με τα ζιζάνια και τις ασθένειες. Μια μελέτη που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο SARE έδειξε αύξηση της απόδοσης σίτου από την τετραετή εναλλαγή καλαμπόκι-μηδικής και την τετραετή εναλλαγή σίτου-καλαμποκιού-κεχρί-αγρανάπαυση σε σχέση με το σύστημα μονοκαλλιέργειας σίτου. Φυσικά, πρέπει πάντα να ζητάμε συμβουλές από έναν εξουσιοδοτημένο γεωπόνο.

Επιπλέον, ορισμένοι αγρότες χρησιμοποιούν την τεχνική της εδαφοκάλυψης για να βελτιώσουν τις συνθήκες καλλιέργειας, ιδιαίτερα σε αμπέλι και δενδρώδεις καλλιέργειες. Ένα καλό παράδειγμα εδαφοκάλυψης, που δίνεται από το SARE, είναι το τριφύλλι Trifolium incarnatum το οποίο προσαρμόζεται καλύτερα σε ορισμένα μέρη των ΗΠΑ και παρέχει μια ικανοποιητική ποσότητα αζώτου στην επόμενη καλλιέργεια. Πάντα όμως πρέπει να ζητάμε καθοδήγηση από έναν αδειούχο επιστήμονα, προτού αποφασίσουμε για κατάλληλες καλλιέργειες εδαφοκάλυψης, καθώς διάφορα φυτά αντιδρούν διαφορετικά σε κάθε τύπο εδάφους.

ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κατανόηση των κινδύνων επιμόλυνσης

Επιλογή Καλλιέργειας και Χωραφιού, Προετοιμασία Εδάφους

Από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή

Κτηνοτροφία και GAP

Προσωπική Υγιεινή και GAP

Αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (σωστή αποθήκευση και μεταφορά)

 

 

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.