Παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν όταν επιλέγετε σύστημα άρδευσης

Επιλέγοντας το καταλληλότερο σύστημα άρδευσης
Διαχείριση Εδάφους και Υδατικών Πόρων

David Adeoye

Γεωπόνος με εξειδίκευση στην βιώσιμη και έξυπνη γεωργία

Μοιράσου το:

Το άρθρο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:

Το άρθρο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες: English (Αγγλικα) Español (Ισπανικα) Français (Γαλλικα) Deutsch (Γερμανικα) हिन्दी (Ινδικα) Português (Πορτογαλικα)

Περισσότερες μεταφράσειςΛιγότερες μεταφράσεις

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός συστήματος άρδευσης

Για να κατορθώσει να φτάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην μεγιστοποίηση των αποδόσεων της καλλιέργειά του αλλά και την ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού (βέλτιστη αποτελεσματικότητα), ο παραγωγός χρειάζεται ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα άρδευσης. Με διάφορα συστήματα άρδευσης διαθέσιμα στο εμπόριο, η επιλογή και η επένδυση σε ένα κατάλληλο σύστημα αποτελεί ζωτικής σημασίας. Η σωστή επιλογή εξασφαλίζει την αποτελεσματική παροχή νερού στις καλλιέργειες, μειώνει τη χρήση νερού ενώ παράλληλα βελτιώνει (ή έστω δεν επιβαρύνει) την ποιότητα του εδάφους. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος άρδευσης για την εκμετάλλευσή σας απαιτεί την κατανόηση διαφόρων παραγόντων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Τύπος εδάφους και χαρακτηριστικά του αγρού

Ο τύπος του εδάφους παίζει ουσιαστικό ρόλο στην άρδευση. Τα διάφορα εδάφη έχουν διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης νερού και αποστράγγισης. Για παράδειγμα, τα αμμώδη εδάφη χρειάζονται συχνότερο ποτίσματος με μικρότερες ποσότητες νερού ανά πότισμα από ό,τι τα αργιλώδη, βαριά εδάφη. Η γνώση του τύπου του εδάφους θα βοηθήσει στην επιλογή ενός συστήματος άρδευσης που είναι κατάλληλο για την εκμετάλλευσή σας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως η κλίση του χωραφιού, το σχήμα και το μέγεθος της εκμετάλλευσης, καθώς και το βάθος και η υγεία του εδάφους (επίπεδα αλατότητας, περιεκτικότητα σε οργανικά συστατικά κ.λπ.).

 1. Τύπος καλλιέργειας και πυκνότητα φύτευσης

Οι διάφορες καλλιέργειες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε νερό και η επιλογή ενός συστήματος άρδευσης που ταιριάζει στις εκάστοτε απαιτήσεις είναι απαραίτητη για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Για παράδειγμα, οι καλλιέργειες με βαθύ ριζικό σύστημα χρειάζονται βαθύτερο πότισμα χρησιμοποιώντας συστήματα άρδευσης με σταγόνες. Ομοίως, το ύψος της καλλιέργειας και η διάρκεια του κύκλου ζωής της (ετήσια, πολυετή κ.λπ.) μπορεί επίσης να επηρεάσουν την απόφαση. Τέλος, ένας άλλος παράγοντας είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φυτευτεί ή θα σπαρθεί η καλλιέργεια στον αγρό (υπάρχουν ελεύθερες σειρές για να κινηθούν τα μηχανήματα;).

 1. Κλίμα – Περιβαλλοντικές συνθήκες

Το κλίμα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος άρδευσης. Περιοχές με υψηλή υγρασία και επαρκείς καλά χρονικά κατανεμημένες βροχοπτώσεις μπορεί να μην απαιτούν (εντατική) άρδευση. Ως εκ τούτου, ένα λιγότερο εντατικό σύστημα άρδευσης, όπως η άρδευση με σταγόνες, μπορεί να είναι η καλύτερη λύση. Από την άλλη πλευρά, οι περιοχές με χαμηλή βροχόπτωση απαιτούν περισσότερο πότισμα και ένα σύστημα άρδευσης με καταιονισμό (“τεχνητή βροχή”) μπορεί να είναι το καταλληλότερο. Γενικά προτείνεται η επιλογή ενός “έξυπνου” σύστημα άρδευσης που μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα (αυτόματα ή και όχι) με τις απαιτήσεις των φυτών και του παραγωγού εύκολα και ιδανικά σε πραγματικό χρόνο.

 1. Πηγή νερού, διαθεσιμότητα και ποιότητα

Η διαθέσιμη πηγή νερού παίζει συνήθως καθοριστικό ρόλο όταν ένας γεωργός επιλέγει ένα σύστημα άρδευσης για το χωράφι του. Επιπλέον, η ποιότητα του νερού θα μπορούσε να υπαγορεύσει την πίεση και την επιλογή ενός συστήματος φιλτραρίσματος κατάλληλου για τα φυτά. Επίσης, ελέγξτε τυχόν περιορισμούς ή κανονισμούς από την τοπική σας αρχή σχετικά με τη χρήση νερού (ειδικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης).

Ποιότητα νερού

Η ποιότητα του νερού επηρεάζει τον τύπο του συστήματος άρδευσης που χρησιμοποιείται. Το νερό που περιέχει υψηλά επίπεδα ανόργανων συστατικών (αλάτων) και μολυσματικών ουσιών μπορεί να φράξει τα συστήματα στάγδην άρδευσης (τα μπεκάκια και τις σωληνώσεις). 

 1. Διαθεσιμότητα κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού

Τα διάφορα συστήματα άρδευσης έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε εργασία (π.χ. πότισμα με το χέρι), κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. Ωστόσο, ο παραγωγός θα πρέπει επίσης να εξετάσει και λάβει υπόψιν του τα μακροπρόθεσμα κέρδη-απολαβές ενός συστήματος. Για παράδειγμα, η στάγδην άρδευση έχει ένα από τα υψηλότερα κόστη εγκατάστασης, αλλά έχει πολύ υψηλές δυνατότητες αποδοτικής χρήσης του νερού, εξοικονομώντας μεγάλες ποσότητες και μεγιστοποιώντας παράλληλα την ανάπτυξη και την απόδοση της καλλιέργειας.

Συμπεράσματα

Η επιλογή του σωστού συστήματος άρδευσης είναι απαραίτητη για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι καλλιέργειες αρδεύονται επαρκώς και στον κατάλληλο χρόνο, ενώ παράλληλα προστατεύεται η υγεία του εδάφους και αυξάνονται οι αποδόσεις της καλλιέργεια. Τα συστήματα καταιονισμού είναι κατάλληλα για καλλιέργειες μεγαλύτερης κλίμακας, ενώ τα συστήματα στάγδην άρδευσης είναι καλύτερα για οπωρώνες, αμπελώνες αλλά και την καλλιέργεια λαχανικών (γενικά ειδών-προϊόντων υψηλής αξίας). Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο τύπος του εδάφους, το είδος της καλλιέργειας, το κλίμα, η πηγή νερού και η διαθεσιμότητα πόρων (κεφάλαια και εργατικό δυναμικό) κατά την επιλογή του κατάλληλου συστήματος άρδευσης. Επιλέγοντας το σωστό σύστημα άρδευσης, οι αγρότες μπορούν να βελτιστοποιήσουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη.

Πηγές

 1. http://www.opengov.gr/minenv/?p=6532
 2. https://www.mdpi.com/1424-8220/20/4/1042
 3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544222007253
 4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308521X05000132
 5. https://www.researchgate.net
 6. https://books.google.fr/
 7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123022005138
 8. https://www.frontiersin.org
 9. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/2/1704
 10. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377422005984

Επιλέγοντας το καταλληλότερο σύστημα άρδευσης

Άρδευση- Πώς να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητά της

Συστήματα άρδευσης: Ποιον τύπο να διαλέξετε με βάση τις ανάγκες σας;

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.