Η επαγγελματική καλλιέργεια πατάτας – αν γίνει ορθολογικά και σε κλιμακωτή βάση – μπορεί να αποτελέσει καλή πηγή εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτετε ένα καλά στραγγιζόμενο, γόνιμο έδαφος με pH 5,2-6,7. Η άμεση έκθεση στο ηλιακό φως είναι επίσης απαραίτητη. Η ποιότητα του πατατόσπορου μαζί με την κατάσταση του εδάφους είναι οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία της καλλιέργειας. Το κλίμα είναι επίσης σημαντικό. Μια θερμοκρασία νύχτας κάτω των 59 ° F (15 ° C) είναι στις περισσότερες περιπτώσεις απαραίτητη για τη βλάστηση του κονδύλου. Η βέλτιστη θερμοκρασία του εδάφους για την κανονική ανάπτυξη των κονδύλων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις από 59 έως 64 ° F (15 έως 18 ° C).

Η αγορά πατατόσπορου αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των συνολικών δαπανών. Μπορεί επίσης να χρειαστείτε καλά χωνεμένη κοπριά, λιπάσματα και φυσικά μισθωμένα γεωργικά μηχανήματα για τη φύτευση και τη συγκομιδή των κονδύλων (χρειάζεστε πολλούς εργάτες για να φυτέψετε ή να συγκομίσετε πατάτες χειροκίνητα σε μεγάλη κλίμακα). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της καλλιέργειας της πατάτας είναι η μακρά περίοδος αποθήκευσης (έως και ενός έτους), η οποία δίνει στους καλλιεργητές (που μπορούν να αποθηκεύσουν πατάτες) ευελιξία και πολλές επιλογές όσον αφορά την τιμολόγηση και το γεωγραφική στόχευση της παραγωγής τους.

Δείτε Τιμές Παραγωγού για Πατάτα

Μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτό το άρθρο προσθέτοντας ένα σχόλιο ή μια φωτογραφία των μεθόδων επαγγελματικής καλλιέργειας πατάτας που εφαρμόζετε.

Έχετε εμπειρία στην καλλιέργεια πατάτας; Παρακαλούμε μοιραστείτε την εμπειρία, τις μεθόδους και τις πρακτικές σας στα παρακάτω σχόλια. Όλο το περιεχόμενο που θα προσθέσετε θα αναθεωρηθεί σύντομα από τους Γεωπόνους μας. Μόλις εγκριθεί, θα προστεθεί στο Wikifarmer.com και θα επηρεάσει θετικά χιλιάδες νέους αλλά και έμπειρους αγρότες σε όλο τον κόσμο.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.