Επαγγελματική Καλλιέργεια Κερασιάς

Σύντομος Οδηγός Καλλιέργειας Κερασιάς

Η επαγγελματική καλλιέργεια κερασιών μπορεί να είναι αποτελέσει μια καλή επιχείρηματική κίνηση με προοπτικές εξέλιξης και κέρδους. Σίγουρα, όμως, είναι απαραίτητο οι παραγωγοί να μελετήσουν τις παραμέτρους που μπορούν να οδηγήσουν σε μια κερδοφόρα καλλιέργεια. Η τοποθεσία αποτελεί ίσως την πιο κρίσιμη παράμετρο στην επαγγελματική καλλιέργεια κερασιών. Το δέντρο ευδοκιμεί σε ορισμένες κλιματικές συνθήκες και πιθανές αποκλίσεις από αυτές ίσως να κοστίσουν στον καλλιεργητή σημαντικό μέρος της παραγωγής. Δεύτερον, οι κερασιές συνήθως παράγουν ικανοποιητική απόδοση μόνο όταν φτάνουν στο 6ο ή 7ο έτος ζωής τους, ακόμη και αν ο καλλιεργητής τις φροντίζει στον βέλτιστο βαθμό. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κερασιά είναι ένα δέντρο που παρενιαυτοφορεί. Πιο συγκεκριμένα, παρενιαυτοφορία είναι η τάση ορισμένων οπωροφόρων δέντρων να παράγουν πολύ μεγαλύτερη από τη μέση σοδειά σε ένα έτος και πολύ χαμηλότερη από τη μέση σοδειά το επόμενο έτος. Η παρενιαυτοφορία είναι σύνηθες φαινόμενο σε πολλά είδη οπωροφόρων δέντρων. Προκαλεί τόσο εργατικά όσο και οικονομικά προβλήματα, αφού μη έχοντας σταθερή παραγωγή χρόνο με το χρόνο, ο παραγωγός δεν μπορεί να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργατών. Σε κάθε περίπτωση, ένας κερασοπαραγωγός πρέπει να είναι υπομονετικός και να έχει υπολογίσει το κόστος των πρώτων ετών, χωρίς να περιμένει αξιόλογα έσοδα. Η υιοθέτηση κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών (πχ, η φύτευση, η άρδευση, η λίπανση, η επικονίαση, το κλάδεμα και η καταπολέμηση των παρασίτων) είναι απαραίτητη τόσο για την μεγιστοποίηση της ποσότητας όσο και για την επίτευξη υψηλής ποιότητας της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα οι πρακτικές αυτές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους.

Οι περισσότεροι κερασοπαραγωγοί για τον πολλαπλασιασμό των δέντρων τους χρησιμοποιούν την μέθοδο εμβολιασμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ως υποκειμένa χρησιμοποιούνται σπορόφυτα και γεγονός είναι πως οι απαιτήσεις τους σε νερό και λίπανση κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης του οπωρώνα είναι μεγάλες (συνήθως κατά τα 4 πρώτα χρόνια). Με το πέρας των χρόνων, υπο κανονικές συνθήκες οι ανάγκες τους σε νερό μειώνονται. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα κλαδέματος που είναι κατάλληλα για εμπορικές καλλιέργειες κερασιού. Ο αγρότης πρέπει να επιλέξει το πιο κατάλληλο για την δική του εκμετάλλευση με σύνεση ανάλογα με τις ποικιλίες των κερασιών, τους στόχους του και τις δυνατότητες διαχείρισης που έχει. Το κλάδεμα γίνεται συνήθως τον χειμώνα και επικεντρώνεται στην διαμόρφωση ανθοφόρων οφθαλμών και στη διατήρηση του σχήματος του δέντρου. Οι κερασιές ευδοκιμούν σε καλά στραγγιζόμενα, γόνιμα και απαλλαγμένα από ζιζάνια εδάφη. Είναι απαραίτητο ο έλεγχος και η διαχείριση των ζιζανίων να γίνονται εγκαίρως, γιατί τα ανθισμένα ζιζάνια μπορεί να προσελκύσουν και να αποσπάσουν τις μέλισσες και να μην ολοκληρωθεί σωστά η επικονίαση των δέντρων.

Να θυμάστε ότι ορισμένες ποικιλίες είναι αυτόστειρες, επομένως είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η σταυροεπικονίαση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη φύτευση μιας σειράς με 1 ή 2 συμβατές ποικιλίες επικονιατ για κάθε 3 σειρές κύριας ποικιλίας. Οι μέλισσες είναι υπεύθυνες για την επικονίαση, γι’ αυτό συνιστάται να υπάρχουν αποικίες μελισσών (μελίσσια) μέσα ή κοντά στον οπωρώνα. Από την επικονίαση μέχρι τη συγκομιδή, χρειάζονται στις περισσότερες περιπτώσεις από 55 έως 70 ημέρες. Τα δέντρα αρχίζουν να παράγουν καρπούς κατά το 4 έτος ανάπτυξής τους και η συγκομιδή γίνεται συνήθως το καλοκαίρι. Η συγκομιδή μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή μηχανικά, αλλά και στις δύο περιπτώσεις, ο αγρότης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην τραυματιστούν οι καρποί. Μετά τη συγκομιδή, τα κεράσια πρέπει να ψυχθούν και να αποθηκευτούν σε χώρο με ελεγχόμενες συνθήκες. Τέλος, τα κεράσια μπορεί να προσβληθούν από διάφορες ασθένειες και παράσιτα που, αν δεν ελεγχθούν εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της απόδοσης ή και αποτυχία της καλλιέργειας.

Κεράσια: Πληροφορίες, Διατροφική Αξία & Οφέλη για την Υγεία

Πληροφορίες για την Κερασιά

10 Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες για τα Κεράσια που πιθανόν δεν γνωρίζετε

Επαγγελματική Καλλιέργεια Κερασιάς

Απαιτήσεις Εδάφους, Προετοιμασία Εδάφους και Φύτευση Κερασιών

Απαιτήσεις Άρδευσης στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση των Δέντρων Κερασιάς

Κλάδεμα διαμόρφωσης, Κλάδεμα καρποφορίας και Αραίωμα στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Λίπανση στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Συγκομιδή και Απόδοση στην Καλλιέργεια Κερασιάς

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.