Επαγγελματική καλλιέργεια καρυδιάς – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πώς να καλλιεργήσετε μαύρη και βασιλική (αγγλική) καρυδιά για ξυλεία ή καρπό

Η Βασιλική (Αγγλική) και η Μαύρη καρυδιά συχνά περιλαμβάνονται σε καταλόγους με τα κορυφαία 5 ή 10 πιο κερδοφόρα φυτά για καλλιέργεια. Ειδικά η Μαύρη καρυδιά καλλιεργείται ευρέως στις ΗΠΑ για το υψηλής ποιότητας ξύλο της, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα, πόρτες, εσωτερικούς χώρους αυτοκινήτων και στη βιομηχανία όπλων. 

Η καλλιέργεια Μαύρης καρυδιάς για ξυλεία μπορεί να δώσει ένα αξιοσημείωτο εισόδημα μετά από μερικές δεκαετίες. Σε πολλές περιπτώσεις, ένας παραγωγός Μαύρης καρυδιάς μπορεί να έχει διάφορες πηγές εισοδήματος καθώς τα δέντρα μεγαλώνουν. Κατά τα πρώτα έτη, μετά την εγκατάσταση του καρυδεώνα, ο γεωργός μπορεί να έχει εισόδημα από ετήσιες ή άλλες καλλιέργειες που συχνά καλλιεργούνται μεταξύ δέντρων. Λίγα χρόνια αργότερα, ο αγρότης μπορεί να πραγματοποιήσει αραίωση των λιγότερο παραγωγικών δέντρων και να τα πουλήσει για ξυλεία. Περίπου 8-10 χρόνια μετά την εγκατάσταση του καρυδεώνα, τα δέντρα θα μπορούν κανονικά να παράγουν καρπούς προσφέροντας κέρδος, ενώ μερικά χρόνια αργότερα ο αγρότης μπορεί να πραγματοποιήσει εκ νέου αφαίρεση μεγάλων κλαδιών ή ολόκληρων δέντρων και να τα πουλήσει ξανά για το ξύλο τους. Έχετε υπόψιν, ότι μπορούν να καλλιεργηθούν μόνο επιλεγμένες κατηγορίες φυτών μεταξύ των καρυδιών, καθώς οι καρυδιές παράγουν ουσίες που είναι τοξικές για πολλά φυτά όπως ντομάτα, πατάτα, μηδική, βατόμουρο και πολλά άλλα.

Ωστόσο, οι μελέτες, που δηλώνουν ότι η καρυδιά είναι κερδοφόρα καλλιέργεια, προϋποθέτουν βέλτιστες κλιματολογικές συνθήκες που δεν μπορούν να βρεθούν οπουδήποτε. Κατά συνέπεια, η τοποθεσία είναι ίσως η πιο σημαντική παράμετρος κατά την καλλιέργεια καρυδιάς για κέρδος. Το δέντρο ευδοκιμεί σε συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες και τύπους εδάφους και οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση από αυτές θα κοστίσει στον καλλιεργητή από πλευράς παραγωγής. 

Δεύτερον, οι καρυδιές δεν δίνουν πολύ καλή απόδοση σε καρπό πριν το 25ο ή το 30ό έτος της ηλικίας τους, ακόμη και κάτω από βέλτιστες συνθήκες καλλιέργειας από τους πλέον έμπειρους καλλιεργητές. Ο καλλιεργητής πρέπει να είναι υπομονετικός και φυσικά προνοητικός ώστε να ανταπεξέλθει στα έξοδα των πρώτων ετών χωρίς να αναμένει αξιόλογο κέρδος, σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί κανένα από τα προηγούμενα (καλλιέργεια ετήσιων φυτών ανάμεσα στις καρυδιές, αραίωση δέντρων κλπ.). Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ότι η καρυδιά (όπως και πολλά άλλα καρποφόρα δέντρα) έχει μια τάση για παρενιαυτοφορία (το δέντρο έχει πολύ καλή απόδοση τον ένα χρόνο και χαμηλή – αν όχι μηδενική απόδοση- στο επόμενο έτος) . Κατά κανόνα, μια καρυδιά θα δώσει καλή απόδοση μόνο για 2 ή 3 χρόνια ανά πενταετία.

Σε γενικές γραμμές, η καλλιέργεια Αγγλικής ή Μαύρης καρυδιών για καρπό, ξυλεία ή και τα δύο διέπεται από τους ίδιους κανόνες και αρχές, με εξαίρεση τη φύτευση (αποστάσεις φύτευσης και αριθμό δένδρων ανά εκτάριο). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Πολλαπλασιασμός, η Επικονίαση, η Άρδευση, η Λίπανση, το Κλάδεμα και ο Έλεγχος των Ασθενειών είναι πολύ σημαντικά για την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής και αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Τέλος, η συγκομιδή των καρυδιών είναι μια διαδικασία μεγάλης έντασης εργασίας όταν πραγματοποιείται με το χέρι. Στους οργανωμένους καρυδεώνες στις ΗΠΑ, η συγκομιδή πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα που προσκολλώνται στα δέντρα και δονούν τα κλαδιά, έτσι ώστε να πέσουν οι καρποί στο έδαφος, απ’ όπου στη συνέχεια συλλέγονται και ταξινομούνται.

Μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτό το άρθρο προσθέτοντας κάποιο σχόλιο ή φωτογραφία για τη δική σας εμπορική εκμετάλλευση καρυδιάς.

Γενικές Πληροφορίες για την καρυδιά

Πώς να μεγαλώσετε καρυδιά από σπόρο (καρύδι)

Επαγγελματική καλλιέργεια καρυδιάς- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κλιματικές απαιτήσεις στην καλλιέργεια Καρυδιάς

Απαιτήσεις και Προετοιμασία Εδάφους στην Καλλιέργεια της Καρυδιάς

Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση στην καλλιέργεια της Καρυδιάς

Φύτευση δέντρων καρυδιάς – Αριθμός δένδρων ανά στρέμμα – Αποστάσεις Φύτευσης

Κλάδεμα και Αραίωση στην Καλλιέργεια Καρυδιάς

Απαιτήσεις Καρυδιάς σε Νερό

Λίπανση Καρυδιάς

Συγκομιδή και Απόδοση Καρυδιάς

Εχθροί και Ασθένειες Καρυδιάς

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Καρυδιά

Καρύδια Αγορά Χονδρική

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.