Εδαφικές Απαιτήσεις και Προετοιμασία εδάφους στην Καλλιέργεια Αχλαδιών

Η αχλαδιά μπορεί να ευδοκιμήσει σε ένα μέσο έδαφος με pH κοντά στο 7, υπό την προϋπόθεση ότι είναι καλά στραγγιζόμενο και χωρίς λιμνάζοντα ύδατα. Ωστόσο, οι μέγιστες αποδόσεις αναφέρονται σε γόνιμα αργιλώδη αμμώδη εδάφη με pH που κυμαίνεται από 6 έως 7. Πολλοί επαγγελματίες καλλιεργητές μήλων και αχλαδιών προσθέτουν ασβέστη στο έδαφος πριν από τη φύτευση των δέντρων τους, προκειμένου να καθορίσουν το pH (ρωτήστε έναν αδειούχο γεωπόνο). Αρχικά, πρέπει να οργώσουμε προσεκτικά το χωράφι σε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστών και να απομακρύνουμε όλα τα ζιζάνια. Στη συνέχεια, μπορούμε να προσθέσουμε περίπου 10-20 τόνους κοπριά ανά στρέμμα και στη συνέχεια να οργώσουμε ξανά επιφανειακά. Λάβετε υπόψη ότι 1 τόνος = 1000 κιλά.

Κατά την εμπορική καλλιέργεια μηλιάς ή αχλαδιάς, έχει αναφερθεί ότι οι καλλιέργειες κάλυψης (που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλά χόρτα) είναι ωφέλιμες, αν όχι απαραίτητες σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι καλλιέργειες κάλυψης τείνουν να μειώνουν τη διάβρωση του εδάφους κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχών ή ανεμοθύελλας. Βελτιώνουν επίσης τον αερισμό του εδάφους ενώ ορισμένες από αυτές δεσμεύουν άζωτο. Τέλος, λειτουργούν ως φίλτρο για την άρδευση των δέντρων και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του οπωρώνα. Η μηδική, ο βίκος και τα όσπρια έχουν βρεθεί ότι είναι ωφέλιμα όταν φυτεύονται ως καλλιέργειες κάλυψης σε οπωροφόρα αγροκτήματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πολυετή τριφύλλια χρησιμοποιούνται συχνά ως καλλιέργειες κάλυψης σε οπωρώνες αχλαδιών. 

1)Αχλαδιά από σπόρο: Τι πρέπει να γνωρίζετε

2)Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Αχλαδιών

3)Κλάδεμα Καρποφορίας των Αχλαόδεντρων

4)Εδαφικές Απαιτήσεις και Προετοιμασία εδάφους στην Καλλιέργεια Αχλαδιών

5)Πώς να φυτέψετε Αχλαδιές

6)Επαγγελματική καλλιέργεια Αχλαδιάς

7)Καλλιέργεια Αχλαδιάς – Λίπανση

8)Απαιτήσεις άρδευσης στην καλλιέργεια Αχλαδιών

9)Πληροφορίες για την Αχλαδιά

10)Πολλαπλασιασμός και επικονίαση Αχλαδιάς

11)Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την καλλιέργεια Αχλαδιών

12)Απόδοση και συγκομιδή του Αχλαδιού

13)Κλιματικές απαιτήσεις στην καλλιέργεια Αχλαδιού

14)Αχλαδιά σε γλάστρα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

15.) Αχλάδια σε Τιμές Χονδρικής 

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.